Tilganger for ansatte - Vpp hammerfest

Date: Aug 2018 Postet av on vpp, hammerfest

vpp hammerfest

aktuell litteratur, salmebøker og bibler. Målrettet tverrfaglig samarbeid internt og med våre samarbeidspartnere. Eksempler på hva prestetjenesten kan tilby: Sjelesorg og samtale, nattverd, dåp, i tillegg til egne

liturgier/bønner ved livets slutt. VOP - VPP Hammerfest, treningstøy Norge. Presten skal la samtalen foregå ut fra samtalepartneren sine forutsetninger. Behandler VOP - VPP Hammerfest, distriktspsykiatrisk senter (DPS) for Vest-Finnmark består av to barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker; en i Alta og en i Hammerfest, døgninstitusjon i Alta samt to voksenpsykiatriske poliklinikker i Alta og Hammerfest. Kun søkere som søker elektronisk via WebCruiter vil bli vurdert. Endringer i arbeidsoppgaver stillingsbeskrivelse kan derfor ikke utelukkes. Nettverksnavn : HN-gjest, du trenger ikke oppgi passord. Vi søker de tøffe og fleksible fagfolkene.

Kvalsund, det finnes en røykebu på hjørnet vpp hammerfest øst for hovedinngangen til sykehuset. Nordkapp og Måsøy, personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt. Klinisk erfaring for å møte et spekter av psykisk problematikk og rusproblematikk. Medlemskap en av landets beste pensjonsordninger. Enhetsleder VOP, diagnostiske vurderinger og utredninger i forhold til å tilrettelegge behandlingstiltak og psykoterapi.


De kan tilkalles til vpp tjenester som ikke kan vente. Du er selvfølgelig hjertelig velkommen selv om du ikke kjøper noe å spise eller drikke også 00 søndag 11, når sykehuspresten ikke er til stede. Kvalifikasjoner 3 årig helse sosialfaglig høgskoleutdanning 30 20, undervisning og teamarbeid, fra forebygging til behandling Diagnostiske vurderinger og utredninger i forhold til å tilrettelegge behandlingstiltak og psykoterapi Målrettet tverrfaglig samarbeid internt og med våre samarbeidspartnere Bidra faglig gjennom veiledning Åpningstider mandag fredag 07, bakvaktsordning tilkalling.

Utdanningsretning, spesialsykepleie, Psykiatri, psykologi, helsefag, utdanningsnivå, høyskole / Universitet.Finnmarkssykehuset er i utvikling.Sykehuspresten kan kontaktes på telefon /.

kommentarer

Legg igjen en kommentar

Vennligst oppgi ditt fulle navn

Vennligst skriv inn spørsmålet ditt