Kongens kamp - Veiledningsavtale lege

Date: Jul 2018 Postet av on veiledningsavtale, lege

veiledningsavtale lege

kun om godkjenning av turnus. Det vil bli informert om kostnadene på arrangørenes nettsider så snart kostnadene er fastsatt. Se tips før du velger studium og film om autorisasjon.

Kurs i nasjonale fag:. Det er et absolutt krav at grunnkurs A og B må gjennomføres innen den midlertidige godkjenningens utløp for å beholde retten til trygderefusjon. Kurset i legemiddelhåndtering inneholder regelverk om legemidler og rekvireringsrett, legemiddelhåndtering og medikamentregning. Verifisering av diplom og transcript gjennom ecfmg Den enkelte innskudd kryssord søker må selv verifisere diplom og transcript gjennom Educational Commission for Foreign Medical Graduates (ecfmg) sin Electronic Portfolio of International Credentials epic (ecfmgepic.

Ut å spise trondheim Veiledningsavtale lege

Lisensen gir ikke veiledningsavtale rett til å virke selvstendig som lege eller i kommunal legevakt. Helsedirektoratet gjør oppmerksom på at det ikke skal betales gebyr for studentlisenser. Helsedirektoratet kan i enkelte tilfeller be om ytterligere veiledningsavtale opplysninger og dokumentasjon enn det som står nevnt her. Denne må fornyes årlig, helsefaglig utdanning i utlandet, det er ikke krav til rekkefølgen de øvrige tilleggskrav gjennomføres.


Helsekort reise! Veiledningsavtale lege

Loppemarked trondheim 2018 Veiledningsavtale lege

Søknad om studentlisens sendes via Altinn. Første ledd andre punktum sår hud i underlivet må ses i sammenheng med ny forskrift om kompetansekrav til leger i den kommunale helse og omsorgstjenesten fastsatt. Desember 2018 få LIS1lisens for å gjennomføre praktisk tjeneste tidligere turnus. Dokumentasjon på det følgende vil tilsvare norskprøve på B2nivå.

kommentarer

Legg igjen en kommentar

Vennligst oppgi ditt fulle navn

Vennligst skriv inn spørsmålet ditt