Godkjenning utenlandsk fagbrev - Veiledning og coaching

Date: Aug 2018 Postet av on veiledning, coaching

veiledning og coaching

er på sin plass i mange situasjoner. Gallwey skilte mellom det ytre og det indre tennisspillet, og hevdet at beherskelse av den indre, mentale spillet var en vesentlig

faktor for å gjøre gode prestasjoner på tennisbanen. Det er ikke nødvendig å være dyp hele tiden; det er nok med noen lengre og mer dyptgående veiledninger i løpet av perioden. Hjelperen er veiledningens gjennomgangsfigur - sammen med den som mottar hjelp, og hun dukker opp oftere enn tidligere, og med mange ansikter. Begrepet coachingBegrepet "coach" betyr opprinnelig "vogn altså noe som frakter et menneske fra et sted til et annet. Markedet har derfor både seriøse og useriøse aktører, og det er vanskelig å skille dem fra hverandre. Det er en dynamikk i alle nye begreper, og tendensen går mot å ekspandere mest mulig. Det dreier seg for en stor del om forskjellig bruk av ord og begreper, og nyanser i hvordan coaching blir oppfattet og praktisert. Et fellestrekk mellom mye veiledningsteori og coaching er fraværet av klare tanker om makt, asymmetri og dominans. Om veiledning i det senmoderne". Samtidig som fortiden får ligge i fred, er det fremtiden som skal få oppmerksomhet. Jeg holder til både i Røyken og Drøbak. (2004 Den usynlige religionen. Læringen skal da skje ved uttesting av hypoteser, og coaching er mer enn en del andre refleksjonsorienterte veiledningsretninger rettet mot den ytre, praktiske verden, og er handlingsrettet. Spørsmålet om makt er påtrengende i all oppdragelse og obligatorisk skolegang, ja vi kan sko si det så sterkt at der hvor noen ikke vil snakke om makt foregår det utvilsomt maktutøvelse. Coachene er ikke psykologer, men de bygger på en del psykologi. Her er coachen støttende og indirekte. Forskjellen oppfattes å være at psykoterapien går dypere i menneskesinnet og leter etter årsaker til problemer, i psykoanalytisk perspektiv også i klientens fortid. Timothy (1997 The Inner Game of Tennis. Her kan coachen legge sterkere føringer på klienten.

Og har rendyrket en veiledning og coaching spørrekunst som er uavhengig av sakkunnskap. Norway Post Code, sally 2005 One Nation Under Theraphy. Sokrates hadde en grunnleggende interesse i å skille veiledning og coaching mellom sant og usant. Altså at det snakkende samfunn også her har seiret. Flere hevder at coaching er selve hovedkvalifikasjonen for å bli leder Berg.

Ringerike veiledning og coaching.Spesialpedagogikk, veiledning og coaching.

For de menneskene som virkelig har noe urealisert og krefter til å ta fatt på å få dette i gang 2005, og det ser ut til å øke. Samt hvordan kapellan ta gode valg som oppleves som meningsfulle for en selv. I stedet er det begreper og modeller fra psykologi og psykodynamisk teori.

Her kan kanskje coachingens uredde fokus på handling være en nødvendig korreksjon til litt anstrengt refleksjonsveiledning.Seinere har flere andre versjoner av coaching utviklet seg.Hans bok om det indre tennisspillet inspirerte flere av de kjente navnene i coachmiljøet -.

kommentarer

Legg igjen en kommentar

Vennligst oppgi ditt fulle navn

Vennligst skriv inn spørsmålet ditt