Ring dnb: Våtrom tek10

Date: Aug 2018 Postet av on tek, våtrom

våtrom tek10

krav om at våtrom skal ha sluk gulv skal ha tilstrekkelig fall til sluk slik at bruksvann ledes bort lekkasjevann skal ledes til. 80 000 vannskader årlig.

C) I rom som ikke har sluk og vanntett gulv, skal vanninstallasjoner ha overløp eller tilsvarende sikring mot fuktskader. Byggteknisk forskrift omfatter også en rekke krav som vi i rørbransjen må forholde oss til, blant annet når det gjelder arbeid på våtrom, vannførende installasjoner og brannslokkeanlegg. Selv om våtromsnomen ikke er lovfestet, er det vanlig at håndverker og forbruker avtaler at våtromsnormen skal følges ved oppussing eller oppføring av våtrom. (2) Følgende skal minst være oppfylt: a) Våtrom skal ha sluk og gulv med tilstrekkelig fall mot sluk for de deler av gulvet som må antas å bli utsatt for vann i brukssituasjonen. Derfor er det også nyttig for byggeiere å merke seg hva som er nytt i regelverket. Hele byggteknisk forskrift må ses på som en helhet, derfor er det ikke åpnet for en sammenblanding av de to forskriftene. Det var i starten lagt opp til at alle som skulle bygge våtrom måtte være kurset i våtromsnormen. «Sentralgodkjenning for ansvarsrett» er en ordning som driftes av det offentlige, gjennom Direktoratet for byggkvalitet. E) Vegger med innebygde sisterner eller lignende skal sikres mot fuktinntrengning fra lekkasjer fra installasjonen. Byggebransjens våtromsnorm er en frivillig norm som tilsier hvordan bad og våtrom skal bygges. Krav til fall mot sluk omformulert ( 13 15). Per 2015 er våtromsnormen en frivillig ordning. Du skal også kunne dokumentere at alternativet ikke utgjør fare for liv og helse. Dette blir da en del av avtalen mellom partene. B) I våtrom skal bakenforliggende konstruksjoner som kan påvirkes negativt av fukt være beskyttet av et egnet vanntett sjikt. Det medfører enkelte endringer for oss som jobber i rørbransjen også. Våtromsnormen, byggebransjens våtromsnorm (BVN) har eksistert siden 1996 og er sammenfallende med TEK 10, men stiller i noen tilfeller strengere krav til både prosjektering og utførelse i denne sammenheng. Svar: Ja, det er det. Gratis videokurs om VVS-endringer i TEK17. Her kan du oppdatere deg. H, i følge TEK defineres våtrom som dusjrom, baderom og vaskerom. Fritt valg i en overgangsperiode, fram til.

7, nye spesifiseringer, våtromsnormen er antatt å oppfylle et høyere bobbane lillehammer nivå enn nivået til tek 10 på våtrom. Dette ble ikke et krav, gjennomføringer skal ikke svekke tettheten, feil valg av materialer. Feil utførelse overgang slukmembran, det er tek 10 1 som er forskriften og sier hvilke minimumsstandarder et våtrom skal. Lekkasjer fra innebygde sisterner eller lignende skal synliggjøres. Vegger med innebygde sisterner eller lignende skal sikres mot fuktinntrengning fra lekkasjer fra installasjonen. Våtromsnormen er ikke lovfestet, mangelfull sluttdokumentasjon, feil valg av membran. Se kurstilbud hos Fagrådet for våtrom og Faggruppen for Bygg og anlegg nettkurs i uavhengig kontrollvåtrom. Som tidligere gjelder at lekkasjer skal kunne oppdages enkelt. Eller er regelverket pr dato uklart.

Byggteknisk forskrift tEK10 ).TEK10 er tidligere regelverk.

Sjekk ut temasiden vår hvor vi har samlet mye nyttig informasjon på ett sted. Våtromsnormen gir forbruker krav på bedre dokumentasjon på hvordan våtrommet er oppført hil enn det som følger av TEK. Våtromsnormen administreres av Fagrådet for våtrom. Feil eller manglende fall til sluk. Sintef ønsker å tydeliggjøre forskjellen i kvalitet mellom moduler slå for permanente og midlertidige bygg.

kommentarer

Legg igjen en kommentar

Vennligst oppgi ditt fulle navn

Vennligst skriv inn spørsmålet ditt