Canal digital antenne innstillinger - Ulovlig felling av trær

Date: Aug 2018 Postet av on trær, felling, ulovlig

ulovlig felling av trær

for eksempel at den skygger for sola. Erstatningssummene kan som sagt bli høye i disse sakene. Retten la vekt på at fellingen av trærne var grovt uaktsomt og

motivet var å øke salgsverdien på sin egen hytte. Derfor har de også krav på å få dekt sine saksomkostninger. Ta kontakt for en uforpliktende og gratis samtale med oss. Det er derfor lagt til grunn en verdi på 250 kroner per tre, noe felling som ifølge Allskogs representant i retten er «godt betalt». Men de ville ha mer sol på eiendommen og forhørte seg med skogeierens bror om han kunne spørre broren om det var mulig å felle noen trær. Dette er mindre enn motpartens forlikstilbud på 8000 kroner. Man er derfor nødt til å hente inn ekspertise.

Ulovlig felling av trær. Aleris avbestilling

Skogeierbroren bekreftet seinere at tillatelse var. Det skal svært mye til før felling av trær på flåklypa annen manns grunn vil være lovlig. At noe kan betegnes som en skade er i seg selv et strengt krav. Drammensparet mente på sin byen side at han hadde fått tillatelse til å hugge og var ikke villig til å betale noe som helst.


Gjensidig kryssord Ulovlig felling av trær

Det ble deretter lagt ned påstand om en erstatning til grunneier på 160 000 kroner. Retten på sin side legger til grunn at den aktuelle eiendommen der hogsten foregikk. For eksempel naboeiendommen, ulovlig felling av trær foreligger når noen dating feller trær på en eiendom som tilhører noen andre. Samt at paret som har stått for den ulovlige hogsten idømmes saksomkostninger. Men gjenoppretting av åtte mindre grantrær. Det første man må gjøre er derfor å få brakt på det rene hvor eiendomsgrensene går.

kommentarer

Legg igjen en kommentar

Vennligst oppgi ditt fulle navn

Vennligst skriv inn spørsmålet ditt