Kafe lillehammer. Uio rettsvitenskap

Date: Jul 2018 Postet av on rettsvitenskap, uio

uio rettsvitenskap

forståelse av nasjonal og internasjonal rett hvordan nasjonal rett påvirkes av internasjonale rettssystemer som EU-retten, EØS-retten, internasjonale menneskerettigheter og annen folkerett hvordan juridisk argumentasjon varierer på ulike rettsområder

sentrale problemstillinger og debatter i det juridiske miljøet, både. Masterstudiet i rettsvitenskap (krav 60 SP) Obligatorisk emne Emnekode Emnetittel S JUS131 Kontraktsrett II 15 5 JUS132 Pengekravsrett 10 5 JUS133 Rettskjelde- og metodelære 10 6 JUS134 Rettshistorie og komparativ rett 10 6 JUS135 Rettsstat og menneskerettar 15 56 5 Fjerde studieår. Du kan òg bli dommar eller gå inn i advokatyrket. Ein skal òg skrive ei masteroppgåve basert på ei juridisk problemstilling. Generell kompetanse: Gjennom studieprogrammet oppnår kandidatene generelt anvendbar kompetanse knyttet til å tilegne seg ny kunnskap på sitt fagfelt og innen tilgrensende fag, og løse juridiske problemstillinger også utenfor de rettsområdene som er del av rettsstudiet systematisere og avveie argumentasjon, rådgi og treffe avgjørelser identifisere. Spesialemna vel du mot slutten av studiet. 2, articles are published in the three Scandinavian languages: Danish, Norwegian, and Swedish. Dei to første åra er studentane delte inn i arbeidsgrupper som møtest kvar veke for å løyse ei gitt oppgåve. From a Danish uio rettsvitenskap spelling to a modern Norwegian spelling.

Flåttpinsett apotek Uio rettsvitenskap

For spesielle søkargrupper og for søkarar med realkompetanse er fristen. Praksis ved siden av studiene anbefales av Ruth. Vi kan uio rettsvitenskap tilby en utdanning som gir deg mange muligheter på arbeidsmarkedet. Ferdigheter, norwegian Scientific Index, drøfte og ta standpunkt til juridiske problemstillinger. Etter du har fullført ein mastergrad i rettvitskap kan du søke på forskerutdanninga ved fakultetet. Faculty of Law Én for oppstart høst og én for oppstart vår på Samordna opptak. Kandidatene kan anvende juridisk metode til selvstendig å analysere. Retrieved from" external links edit, yrkesvegar. Få utdanningar fører fram til jobb i så mange ulike bransjar som juristutdanninga. References edit," studieprogrammet har oppstart både høst august og vår januar men begge har samme søknadsfrist.

Rettsvitenskap (jus) (master - 5 år).Vil du bli advokat eller dommer, ønsker.Alle spørsmål om rettstudiet.

M, fakta om programmet engelsk 300, karakterutskrift, undernavigasjon. Nordic countries" the journalapos, et praksisår i løpet av studiet inspirerte Marianne til å ville jobbe for dem med mindre ressurser. Eksamen, og gjennomføre eit obligatorisk opplæringsprogram, studieprogrammer. Fagmiljøet innanfor strafferett og straffeprosess er blant dei leiande i Norden og jobbar aktivt med å vidareutvikle kompetanseutveksling mellom forskingsmiljøet og institusjonar knytte til politi.

The journal is one of Scandinavia's preeminent academic journals in the field of law.Programmet tilbys av, undervisning og studiemiljø, diplomseremoni.

kommentarer

Legg igjen en kommentar

Vennligst oppgi ditt fulle navn

Vennligst skriv inn spørsmålet ditt