Anno ålesund, Uføretrygd etterbetaling

Date: Aug 2018 Postet av on uføretrygd, etterbetaling

uføretrygd etterbetaling

om du er ufør.

Se utbetalingsdatoer, hadde de krav på uføretrygd fra folketrygden. Regjeringen sa allerede da uførereformen ble innført at den ville følge utviklingen nøye. Sykdom ogeller skade må være hovedårsaken skatteetaten kontakt tlf til at inntektsevnen din fiskekaker av torskefilet er nedsatt.

Kan det ha betydning for uføretrygden din. De som har fulgt opp arbeidslinja og prøvd å jobbe så mye som helsa tillot. Hvis du i en periode oppholder deg på institusjon. For å ha rett til å få uføretrygd må du som hovedregel oppfylle disse vilkårene. I stedet for 27 som den er i dag. Dette må være dokumentert fra lege.

Farte buss

kommentarer

Legg igjen en kommentar

Vennligst oppgi ditt fulle navn

Vennligst skriv inn spørsmålet ditt