Arbeidsledighetsforsikring dnb - Teknisk fagskole gjøvik

Date: Jul 2018 Postet av on teknisk, gjøvik, fagskole

teknisk fagskole gjøvik

opptak til høyere utdanning er gitt gjennom - lov. Søkeren plikter å orientere seg om hvilken dokumentasjon som er nødvendig for at søknaden skal kunne behandles. Internasjonale master- og

utvekslingsstudenter som tidligere har gjennomført et av ntnus språkkurs, rangeres etter karakter på foregående kurs. Deltidsarbeid gjøres om til andel av heltid. (3) Hvis kvoter blir brukt, skal det gjøres kjent for søkerne hva som er kriteriene for å tilhøre kvotene og størrelsen på kvoten(e). Overgang til bachelorprogram torrevieja Studenter som går siste semester i et bachelorprogram kan ikke søke intern overgang til et annet bachelorprogram. De som har emnet som obligatorisk del av studieprogrammet. C) Poeng for praksis utover minstekravet praksispoeng. Som vektig grunn regnes for eksempel - lang oppsigelsestid fra jobb - barn som har behov for skifte av skole/barnehage på grunn av flytting til studiestedet - behov for tilrettelegging på studiestedet som tar lang tid - bosted utenfor EU/EØS-området og må søke om oppholdstillatelse. For å få tilbud om opptak kreves likeverdige ferdigheter og kunnskaper med søkere som får tilbud om opptak etter rangering på grunnlag av poengberegning. Trekking av studier (1) Rektor kan, begrunnet i for få søkere eller ressursmangel, fatte vedtak om å trekke et studietilbud etter at søknadsfrist er utløpt, men før studiestart. De som får innvilget søknad om utsatt studiestart får reservert studieplassen til neste gang studieprogrammet har ordinær studiestart. Tallekvivalenten multipliseres med emnets studiepoeng, og de enkelte produktene av studiepoeng og tallekvivalent summeres for de emner som inngår. Søkere som ikke kan dokumentere tilstrekkelige norskkunnskaper for opptak til trinn 2 og 3 må ta apotek ntnus innplasseringstest til videregående norskkurs. Øvrige opptakskrav fastsatt i studieplanen for masterprogrammet må være oppfylt. Fakultetet selv kan fastsette rangeringsregler dersom et emne har begrenset antall studieplasser. Overgang mellom grunnutdanninger (1) Rektor fastsetter, i samråd med fakultetene, hvilke studieprogram det skal kunne søkes intern overgang til for studenter som er tildelt studierett til et studieprogram innenfor grunnutdanning ved ntnu. Unntak fra generell studiekompetanse og tilleggskrav ut over generell studiekompetanse for opptak til de enkelte grunnutdanningene, fremgår av forskrift om opptak til høyere utdanning. Opptak og rangering til Y-vei for ingeniørutdanning, akvakultur (biomarin innovasjon) og nautikk (1) Søkere må dokumentere yrkesfaglig utdanning, relevant fagbrev og minst 12 måneders relevant praksis. (3) Søkere i gruppe 2 vurderes etter karakterer fra grunnskolen. Fag-/svennebrev eller fullført og bestått VG1 og VG2 fra andre studieretninger i videregående opplæring enn studieforberedende retninger.

Når har jeg legetime Teknisk fagskole gjøvik

Uansett opptakskrav, dokumentasjon og ettersendingsfrist 1 Søknad om opptak skal registreres i henhold til fastsatt ordning 2 Rangering av søkere til trinn. Generell studiekompetanse eller realkompetanse, med den eldste først, rangering basert på karakterer 1 Når et lokalt opptak ved ntnu bruker gjennomsnittet av bokstavkarakterene for teknisk fagskole gjøvik to eller flere emner som teknisk fagskole gjøvik rangeringskriterium 3 Det gis to tilleggspoeng til kvinnelige søkere til ingeniørutdanning og nautikk. Spesifisert etter fødselsdato 6 Det gis 3 tilleggspoeng til søkere som har fagbrev. Skal det regnes ut slik 73 i ntnus studieforskrift angir.

Teknisk fagskole er en fagskole som gir yrkesrettet teknisk utdanning til personer som har tatt fagoppl ring eller som har lang erfaring fra.Utdanninger innen bygg og anlegg best r av en rekke tekniske fag, i tillegg til realfag og noen samfunnsfag.Studentene l rer fysisk og teknisk planlegging.


Kongsberg sykehus ortopedisk Teknisk fagskole gjøvik

Og har et omfang på et halvt til to gjedde studieår. Utdanningen må i nivå og omfang godkjennes som likestilt med akkreditert norsk høyere utdanning for å gi uttelling i studiepoeng. Forskrift om opptak til høyere utdanning 49 2 I opptak til videreutdanning kan rektor sette av kvoter for kvalifiserte søkere med spesiell bakgrunn 2 Til opptak som ntnu behandler lokalt. Internasjonale studenter med bestått kortkurs storfjorden i norsk fra ntnu. Krav for opptak til utdanninger som ikke er dekket av departementets forskrift. Slike krav skal fremgå av studieplanen. Kan dokumenteres skriftlig eller digitalt i henhold til fastsatte frister.

kommentarer

Legg igjen en kommentar

Vennligst oppgi ditt fulle navn

Vennligst skriv inn spørsmålet ditt