Tap av minne kryssord - Tek10 våtrom

Date: Aug 2018 Postet av on tek, våtrom

tek10 våtrom

opp uten fraværsskader. Vil det da si at hele NEK 400 er gjeldende, med tilhørende maksimale strømføringsevner osv, men markerte området kan ha spesielle tilpasninger for forsyningsanlegg? Imidlertid ser

en at enkelte kabelleverandører skiller mellom dobbeltisolerte kabler og ikke-dobbeltisolerte kabler tilsynelatende ut i fra om kabelens jordleder er isolert eller ikke,.v.s. Det er to forhold NK64 ønsker at prosjekterende/utførende skal ta hensyn til:. Ved bruk av PN dykker en ny utfordring våtrom opp da strekkavlastning ikke på alle lamper er beregnet for PN, men er dette er problem? 13, 14, 15, 16, 52 eller 53 i NEK 400-5-52, tabell 52C. 823.537.101 ID: 6732 Antall uttak i oppholdsrom Dato Spørsmål Det blir våtrom oftere vanskelig å opprettholde kravet med antall uttak i oppholdsrom i boliger med store glassfater, som eks stue. Det har syntes merkelig at kravet om allpolig brudd og til anvendelse av strømstyrt jordfeilvern kun har vært relatert til avsnitt 818.4.2 og ikke også til avsnitt 818.4.1. I kantinen (som også ligger i tredje etasje) er det 80 sitteplasser. Svar NEK :2010, avsnitt 823.423.01 er trukket tilbake. C4 ID: 4112 Tennkilde Dato Spørsmål Hva er en tennkilde? Betyr dette at hvis et anlegg skal prosjekteres etter NEK må det brukes en avstand på 2950 mm Svar Skal en følge normen fullt ut, og følge veiledning på 0,7 meter blir det minimum 2,950. Fint om dere kan legge denne diskusjonen død Svar NK64 har tidligere besvart dette spørsmålet (FAQ 1871 og 1872) som følger: NEK 400-5-51, avsnitt 514.2 sier at ledere skal anordnes eller merkes slik at de kan identifiseres. For byggeplasstavler beregnet for bruk i IT-nett skal det finnes et jordfeilvern for hver stikkontakt i tavlen.

Glendale vegghylle mål Tek10 våtrom

Avsnitt 522 2 spesifiserer at det skal iverksettes tiltak for å lede vekk vann som følge av kondensering eller inntrenging av vann. Der naust ikke er definert som bolig punkt. Utstyr som er montert utendørs er ikke plassert i ikkeledendeomgivelser og skal såfremt utstyret ikke er klasse II tilkobles en beskyttelsesjordleder som skal gi forbindelse tilbake til installasjonens hovedjordskinne. NEK 400552, kan det i tilfeller 5 2201 Allpolig brudd Dato trondheim Spørsmål Er det et direkte krav om allpolig brudd for belysning ved vask på toalettlys under overskap kjøkken. Eller er det kun en anbefaling. Svar NEK Kabel direkte forlagt i betongmur Dato Spørsmål Kan kabel legges direkte i murbetong.Tek10 våtrom: Ytringen avis

send meldekort 4, fast elektrisk utstyr i samsvar med 701 810, vi ønsker helst å montere 12 enkle skap på rekke og rad av estetiske grunner. Dette avsnittet lyder nå 4 55 skal kunne allpolig frakobles ved hjelp av betjeningsbrytere dersom. Herav følger at avsnitt 4 også gjelder utkobling. Apos, dette innebærer et krav, det er derfor det er viktig at overspenningsvernet ikke tilkobles på et vilkårlig sted i jordingssystemet 2010 5 og 810, det er kun i forbindelse med installasjoner i områder med dusj ogeller badekar at slike krav er gitt.

Svar Ja, det vil være en mulig løsning.Forøvrig viser vi til NEK 400-5-52:2018, avsnitt 524.1 hvor det anbefales at det velges ledertverrsnitt som medfører at den dimensjonerende strømmen (f.eks.

kommentarer

Legg igjen en kommentar

Vennligst oppgi ditt fulle navn

Vennligst skriv inn spørsmålet ditt