Foss eiendom røyken: Symmetrisk ansikt

Date: Aug 2018 Postet av on symmetrisk, ansikt

symmetrisk ansikt

det same samdanstaket motsols bytomfotsteg frå reinlender. Så går dei på 4 gåsteg ein gong rundt kvar for seg (guten medsols, jenta motsols) medan dei avanserer litt i danseretninga

og blir ståande front mot front att. Husk framdrift i alle delene i dansen! Så svingar vi venstre heilt tilbake i kryss over høgre og tar tåa så vidt i golvet. Dei siste 4 stega blir dansa ein gong til, men sykkel på siste steget stiller guten seg bak eiga jente, og jentene sslepper taket og set hendene i sida. Åttetal Vi startar på venstre foten og dansar 8 gåsteg i ring med sola. Guten snur seg inn på ringen, byter hand med jenta, og alle tar straks saman med lette taket att. Ho har venstre handa på gutens skulder og høgre handa i sida. Tilbake til toppen av dokumentet Firkantreinlender (reinlender frå Internett) Bytereinlender i stor ring. . Jentering med livtak På 16 hurresteg dansar jentene med livtak ein gong rundt medsols. Dette blir så dansar ein gong til: Først 2 totrinnssteg framover, så byter gut og jente plass på 1, 2, 3, og så eit steg framover att. Når vi byrjar figurere med eigen, tar guten si høgre hand i jenta si venstre, slik som ved første gongs gjennomdansing. Bokstavene i alfabetet får sin tallverdi etter hvor de de blir plassert i tallrekken fra 1-9. Ved slutten av veket er det ikkje appellar, men i staden går alle rundt seg sjølv på tre gåsteg (motsols). Dette dansar dei to gonger. Så står jenta stille medan guten dansar mot henne på to frykdalssteg og 6 springsteg og byr opp til vals. Dei stiller inn på ring på sluttsteget. Alt dette blir dansa ein gong til. Vi tar det lette taket ein kort augneblink, og dansar i danseretninga samtidig med at vi snur rundt kvar for oss ein heil gong på 2 sidesteg (guten motsols, jenta medsols). På dei to siste gå-stega er det appell.

Symmetrisk ansikt, Tyske ambasaden

Og har vore brukt i Symra frå hausten 1999. Så tar vi saman til høgre som hands kjede med eigen og går med gåsteg til vi møter. Det kan lett skje at jente og gut ikkje finn kvarandre i første omgang. Notar står også i same boka og er innspela på tilhøyrande. Dansetradisjoner fra Finnmar" person 3 har kome nærast musikken og midtpersonen har kome lengst frå musikken. Vi startar over alt i dansen med høgre fot. Tilbake til toppen av dokumentet" Tilbake til toppen av dokumentet Stiger Denne dansen står i" Til og med bankkortet ditt er bygget på dette prinsippet.

Symmetrisk ansikt

Du må også forstå hva du ser. Musikken er vanleg rilmusikk det finst spesiell musikk på ein tekst av turdansCDapos. Så sleper høgre fot forbi venstre fot.

kommentarer

Legg igjen en kommentar

Vennligst oppgi ditt fulle navn

Vennligst skriv inn spørsmålet ditt