Dnb hjemmeside - Sykepleietiltak ved diabetes type 2

Date: Aug 2018 Postet av on ved, diabetes, type, sykepleietiltak

sykepleietiltak ved diabetes type 2

rask sykehusbehandling med væske, insulin og korreksjon av saltinnholdet i blodet. Behandlingen avhenger av hvilken type diabetes man har. Diabetes type 1 som oppstår i godt voksen alder, har

ofte en mye langsommere sykdomsdebut; denne diabetesformen kalles «latent autoimmune sykepleietiltak ved diabetes type 2 diabetes in adults» (. Prosessen fra en slik begynnende sykdom til nyresvikt tar mange år og kan stoppes ved bedret blodsukkerkontroll og samtidig behandling med blodtrykksmedikamenter som hemmer renin-angiotensin-systemet ( ACE-hemmere, angiotensin II-reseptorblokkere ). Denne sykdommen behandles primært med livsstilsendringer, kosthold og tablettbehandling. Av disse har opptil 90 prosent diabetes type 2 og cirka 10 prosent diabetes type. Dersom livsstilstiltak ikke er tilstrekkelig starter man med et tillegg av blodsukkersenkende medisiner. Diabetes mellitus (oftest bare kalt diabetes) er en gruppe sykdommer som skyldes at kroppen ikke produserer nok insulin eller at insulinet virker for dårlig. Noen får redusert evne sykepleietiltak ved diabetes type 2 til å merke hypoglykemi etter mange år med diabetes. Det kan også oppstå ødem i macula (området hvor skarpsyn og fargesyn sitter) med rask synsnedsettelse som følge. I alt seks ulike mody-typer er identifisert, og de utgjør til sammen to til fem prosent av diabetestilfellene. Uttale diabetes mellitus, etymologi av gresk det som passerer, av dia- tvers igjennom, også kjent som tidligere kalt sukkersyke, bukspyttkjertelen (pancreas) produserer normalt insulin, som bidrar til at kroppens celler tar opp næring. Hos personer med diabetes type 2 bør kostendringer, mosjonstiltak og vektreduksjon ved overvekt og fedme, være det grunnleggende i behandlingen. Dette kan gi en lang rekke forstyrrelser som smerter, nedsatt følelse, motoriske forstyrrelser, vannlatingsbesvær, forsinket ventrikkeltømming, diaré og impotens. I dag har man gode metoder for å måle og regulere blodsukkeret.

Sykepleietiltak ved diabetes type 2

Høyt kolesterol, fedme og røyking er vel så viktige årsaker. For denne gruppen er det livsviktig å få tilført insulin. Diagnosen diabetes stilles vanligvis ved måling av glykert hemoglobin HbA1c i blodprøve. Injeksjon av medikament som hemmer karnydannelsen. Det finnes en rekke ulike insulinpreparater. Retinopatien utvikles over mange år og kan bremses ved og eventuelt stoppes. Dette kjennetegnes ved maternell arvegang og døvhet. Hovedtypene er diabetes type 1 og diabetes type.

I avhandlingen er det gjennomført fire studier som belyser forskjellige aspekter ved regulering av glykogensyntese etter muskel-aktivitet.Resultatene vil være viktige for å forstå og forebygge type 2 diabetes.

Sykepleietiltak ved diabetes type 2. Selge mat hjemmefra

De fleste fotsår kan unngås ved at man identifiserer de personene som har høy risiko og sørger for opplæring i forebyggende fotpleie og nødvendig kontroll og oppfølging. Ved diabetes er denne produksjonen redusert eller fraværende. Kan gi diabetes ved at de fører til økt produksjon av hormoner som har motsatt effekt av insulin. Men kan nå også sees hos barn og ungdom som følge av økt forekomst av fedme ola erstad digital kompetanse i ung alder. Noen hormonsykdommer, uro, de mikrovaskulære komplikasjonene skyldes et for høyt blodsukker over mange år og rammer små blodårer rundt om i kroppen. Terskelen for å starte nyrebeskyttende blodtrykkssenkende behandling er da meget lav. Diabetes type 2 oppstår på grunn av en kombinasjon av insulinmangel og dårlig virkning av det insulinet som er til stede såkalt insulinresistens. Blant annet Cushings syndrom, svette, forekomsten av diabetes er økende, diabetes type 1 kan som regel påvises ved blodprøve som måler antistoffer mot komponenter av bukspyttkjertelens betaceller. Diabetes type 1 krever livslang behandling med insulin.

Ved mer uttalt netthinnesykdom ( proliferativ retinopati ) dannes det nye blodårer på netthinna.Den største utfordringen i behandlingen av diabetes er å regulere blodsukkeret så godt at man unngår skader på lang sikt, uten at behandlingen fører til alvorlige episoder med lavt blodsukker ( hypoglykemi ).

kommentarer

Legg igjen en kommentar

Vennligst oppgi ditt fulle navn

Vennligst skriv inn spørsmålet ditt