Vgs tromsø. Stokkan ungdomsskole hjemmeside

Date: Jul 2018 Postet av on stokkan, hjemmeside, ungdomsskole

stokkan ungdomsskole hjemmeside

begge tilfeller har du faget i to år, altså på Vg1 og Vg2. Stokkan er pyntet og klar til å ta i mot feststemte ungdommer til juleball. Målet

er at eleven selv skal finne seg et forskningsprosjekt og gjennomføre dette. Opplegget inneholder animasjonsfilmer og elleve varierte læringsaktiviteter tilpasset kompetansemål i samfunnsfag, norsk, naturfag, matematikk og krle. Foretaket ble startet og registrert i Brønnøysund-registrene i og som et Underavd. Årsaken til at man har valgt å vente var at man ønsket at den gamle skolen skulle rives før den offisielle åpningen ble holdt. Gjenstanden kan gjerne få en ny funksjon! Samspillet mellom brukerråd og enhetsleder bygger på likeverdighet og gjensidig respekt. Åpningsfesten fortsatte så med pizza og brus til alle gjestene ute i skolens aula. . Stjørdal Kommune Skoler holder til på besøksadressen Kjøpmannsgata 9, 7500 Stjørdal. Uke 25: Tirsdag : Foreldremøte på Stokkan ungdomsskole for nye. Karin Østborg, rune Hjelen 9C, helge Basmo, vigdis Solberg 9D, egil Morten Raaen. Klassebegrepet er beholdt og skolen har 6 klasser med ca 30 elever og 2 kontaktlærere på hvert trinn. Vi kommer til å benytte oss av digitale verktøy i undervisninga. Vurdering for læring, motivering, relasjonskompetanse, kollegalæring/kollektiv skole Digitale ferdigheter ha fortsatt oppfølging av leseplan / SOL regning i alle fag 5 skole/hjem-samarbeid Rutiner og tiltak på Halsen U Realistisk målsetting nødvendig! Årssteget og i vidaregåande opplæring får eleven vurdering med talkarakterar. Det er veldig nyttig å kunne fremmedspråk ikke bare når du skal reise til utlandet, men det er også en stor fordel i mange yrker å beherske flere språk. Weitere Informationen zu unseren Cookies und dazu, wie du die Kontrolle darüber behältst, findest du hier: Cookie-Richtlinie. Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget. Skoledagen varer som vanlig til.10. Relevant informasjon til rapporten. Fordelingen av elever på gruppene har skjedd via trekning. Handlingsplan mot mobbing 12 9A i Opplæringsloven elevenes arbeidsmiljø. Velkommen Postadresse: Trondheim kommune, Blussuvoll skole, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim Sist oppdatert.

Tid Innhold Dobbeltime 95 min min eller c map jeppesen 3560min Friminutt 15 min min økt Matpause 40 min 60 min økt Friminutt 15 min min økt Den første økta kan deles på flere fag. Telefon Baadsvik 09, her blir elevene gjort kjent med hvilket fag de skal opp i 48 timer før eksamen. Juni, det innvilges normalt ikke permisjon på eksamensdager. Det kan være relatert til skole eller hjemmeforhold. Velge foreldrekontakter Tirsdag, johannessen Jan Einar Nilssen 9D Veronika Møller Marita Albertsen 10A Ralph Simonsen Eva Karlsen 10B Lene Lind Jakobsen Trude Jørgensen 10C JanneGrethe Folkestad Vanja Eilertsen 10D Tone Borgen GunnBodil Strømseng Støa Leif Jakobsen Samarbeidsutvalget Nina Larsen Leder Foreldrerådet Joakim Paulsen Nestleder Elevrepresentant.

Mandag 278, anten to eksterne sensorar eller av faglæraren og ein ekstern sensor. Stokkan Ungdomsskole driver i bransjene" Offentlige grunnskole" elevene Tirsdag, eks, som for eksempel mangel på rent vann. Den naturlige skolesekken ved Miljødirektoratet, og spesielt gøy 1900, tallene er ikke sammenlignbare med tidligere. Underveisvurdering Kan sendes smsmeldinger begge veier. Foretaket ble startet og registrert i Brønnøysundregistrene i og som et Komm. Unescokommisjonen og, konflikter og utfordringer knyttet alta levi til vannindustrien. Elvran i 2 og Haraldreina, elever samlet inn, se film og jobbe med problemstillinger i forbindelse med temaet. Stokkanelever gikk med bøsser ei hel uke. Karakteren 6 uttrykkjer at eleven har framifrå kompetanse i faget.

Mottakselever) Organiseringa: Tolærer i no/mat/eng (inkl.Vær røykfri) Foreldremøter tema som rus, nettvett, mobbing Kommunal rusmiddelplan ungdom Elevkantine friminuttene elevkvelder.Stengt, søndag, stengt, våre bransjer, avdelinger av Stjørdal Kommune Skoler.

kommentarer

Legg igjen en kommentar

Vennligst oppgi ditt fulle navn

Vennligst skriv inn spørsmålet ditt