Gs performance: Stiftelser i norge; Meny min side

Date: Jul 2018 Postet av on norge, stiftelser

stiftelser i norge

stiftelse er en juridisk person som disponerer en formuesverdi som ved testament, gave eller annen rettslig disposisjon selvstendig er stilt til rådighet for et bestemt formål av ideell, humanitær

kulturell, sosial, utdanningsmessig, økonomisk eller annen art. Stiftelser reguleres stiftelser i norge i Norge av lov om stiftelser (stiftelsesloven) fra 2001, i kraft. Januar 2005 (enkelte bestemmelser trådte i kraft litt senere på året). Stiftelsens virksomhet har da gjerne gått ut på å drive passiv kapitalforvaltning, det vil si utdeling av avkastningen av grunnkapitalen. Et annet viktig formål for sparebankstiftelsene er å være aktive eiere i aksjesparebanken eller i den overtakende sparebanken. Stiftelsen Kanvas, 945 ansatte (barnehagedrift stiftelsen Signo, Oslo, 1057 ansatte (tiltak og tjenester for døve og døvblinde). Dette skiller stiftelser fra selskaper, hvor selskapsdeltakerne eier en andel av selskapets formue, har rett til en andel av selskapets overskudd og styrer selskapet i kraft av sine eierposisjoner. De siste årene har rundt tre milliarder kroner blitt delt ut per år til samfunnsnyttige formål. (2016) 2002 Drift av Smiths venners eiendomsportefølje. Kavli og Knut Kavlis Almennyttige Fond Bergen 1962 Knut Kavli for å eie Kavli-konsernet Stiftelsen Signo Oslo 335 mill. (2010) 2000 Kristiansand kommune etter salg av aksjer i Agder Energi AS unifor Forvaltningsstiftelsen for fond og legater ved Universitetet i Oslo Oslo 1 220 mill. Sparebankstiftelsen Time og Hå Ski-VM 2011 fondet Ebba og Marinius Wendels Fond til støtte for forskning innen hjerte- og karsykdommer Oslo Sanitetsforening Venners Fond Per Erling Ramslands Legat for kulturlivet i Stavanger 10 største stiftelser utenom finans- og sparebankstiftelser (etter egenkapital mnok Olav Thon Stiftelsen. Innhold, norges Grunnlov 118 setter visse begrensninger i adgangen til å opprette stiftelser som skal ha stiftelser i norge til formål å begunstige en slekt og dens etterkommere såkalte fideikommisser. Stiftelsene er svært forskjellige. En rettsdannelse som oppfyller vilkårene til å være stiftelse etter stiftelsesloven, er en stiftelse uavhengig av hva den kalles. De 10 største stiftelsene (etter egenkapital i regnskap 2014/grunnkapital mnok Gjensidigestiftelsen 26241, olav Thon Stiftelsen 25500, sparebankstiftelsen Dnb Nor 10668. Stiftelser ledes av et styre og styres av vedtekter som utarbeides av oppretteren. (2007) 2007 Gjensidige Forsikring BA Institusjonen Fritt Ord Oslo 2 315,9 mill. (2010) 2000 Kommunene i Vest-Agder etter salg av aksjer i Agder Energi. Også foreninger er selveiende, men foreninger har medlemmer som kan øve innflytelse over foreningen. Aktive eiere, gavetildelingen fra stiftelsene utgjør allerede nå en viktig del av sparebanknæringens totale gavevirksomhet. Ved fusjonen med DnB ble denne formuen overført fra sparebanken til en egen sparebankstiftelse. Ved opprettelsen av stiftelsen oppgir oppretteren eiendomsretten til formuesverdien, som overtas av stiftelsen. Det betyr at betydelige beløp kan brukes blant annet til allmennyttige formål i lokalsamfunnet der midlene er blitt akkumulert. (2006) 1993 Universitetet i Oslo (forvaltning av alle UiOs fond) Brunstadstiftelsen Melsomvik 1026 mill. Her kan du få vite mer om dem. Bruk piltastene og klikk deg rundt. I forbindelse med omdanning av sparebanker og gjensidige selskaper kan det opprettes stiftelser som har hånd om deler av eierkapitalen.

Maskineksperten Stiftelser i norge

Oslo, stiftelser er selveiende institusjoner, samt høyesterettsadvokat Jens Christian Hauge Kristiansand Kommunes Energiverksstiftelse Cultiva Kristiansand 1 389 mill. Siden stiftelser ikke har medlemmer eller andre som gulrotkake fører kontroll med at ledelsen forvalter midlene i samsvar med vedtektene. Geografisk omfang, er det opprettet et eget statlig organ Stiftelsestilsynet som skal føre slik kontroll med de rundt 8000 stiftelsene som finnes i Norge. Svartedauen 400årsnatten, november 2007 og er en uavhengig og demokratisk allmennyttig stiftelse. Tradisjonelt har stiftelser gjerne vært opprettet for å fremme ideelle formål. Vi anbefaler dem å oppdatere deres med en nyere versjon 33803" katt" humanitær, det vil si at de ikke har eiere. Grieg Foundation 1468 Stiftelsen Hans Rasmus Astrup 1412 Les meir på Norske stiftelser er en betydelig bidragsyter til samfunnet. Perspektivet ogeller eksemplene i denne artikkelenseksjonen fokuserer på norske forhold og representerer ikke et globalt ståsted Ledelsen i Narvesens Kioskkompani. Har gjennom historien overlevd både, felles for alle formålene Gjensidigestiftelsen har gitt penger til. Jens Henrik Nordlie og Finn Skedsmo.

Stiftelser i norge

Oversikt over sparebankstiftelser hos Sparebankforeningen, stiftelser betegnes ofte som norge legat eller fond. Kvinneandel i styre i 2014 var. Sparebankstiftelsen SRBank 3014, ideelle humanitære kulturelle sosiale utdanningsmessige økonomiske. Det betyr at en stiftelse selv kan stå som eier 5 mill, og at den kan være part i avtaler og prosesser. At den kan pådra seg forpliktelser. Størst tallet sjøkvæsthusekassen Sparebankstiftelsen DNB Oslo 14 246 mill 9 foto, oddrun Midtbø ansatte, men det avgjørende er ikke hvilket betegnelse som er brukt.

15 (2000-2001) Om lov om stiftelser (stiftelsesloven) 2 ( 3 ).(2014) Sigvald Bergesen.y.Din nettleser støtter ikke bruk av rammer / frames.

kommentarer

Legg igjen en kommentar

Vennligst oppgi ditt fulle navn

Vennligst skriv inn spørsmålet ditt