Vannliljen hanne dahl - Spørreord på nynorsk

Date: Jul 2018 Postet av on spørreord, nynorsk

spørreord på nynorsk

norsk nynorsk har mye likt i ordforrådet, viser at disse språkene ligger nær hverandre. At dansk og norsk bokmål har et større felles ordforråd er et tegn på at

norsk bokmål som skriftspråk er basert på dansk. Alle elever lærer det andre språket i tillegg, men leser og skriver det i mindre omfang enn hovedspråket. Finn likheter og forskjeller ved å klikke rundt på sidene om språkene (. Den ene metoden justerte dansken slik at man byttet ut danske ord med norske og til en viss grad nærmet seg (øst)norsk nynorsk talespråk. Flere av ordene i dansk og norsk bokmål er like, mens mange ord i svensk er de samme som i nynorsk. Lytt til det norske ordet hauk. Vokalkombinasjoner, såkalte diftonger, er vanligere i norsk enn i dansk og svensk. Der andre språk trenger en hel setning, holder det iblant med ett eneste (langt) ord på grønlandsk. En del vanlige ord, framfor alt i noen dialekter, er vanskelige å forstå for andre nordboere. Dette gjelder blant annet pronomen som me (i/vi dykk (dere/ni) og hennar (hennes). . "Når" er også tatt med, det er samme ord som på bokmål. Spørreordet 'hvilke ein kan nytta "kva" i mange tilfelle (diverre høyrest det ikkje så bra ut på mange dialektar, som ikkje er bra då Nynorsk helst skal vera muntleg i form.d. Det gjelder også spørreord som korleis (hvordan/hur) og kvifor (hvorfor/varför). Måtte bare presisere dette i tilfelle det skulle være noen nynorskfeil her. Noen har prøvd å megle og legge fram forslag på hvordan man kan slå sammen de to skriftspråkene til ett. Både i finsk og samisk kan ein til dømes laga lange ord ved å leggja bøyingsendingar til ordstamma. Dette skyldes til dels en bevisst språkpolitikk, men også at den norske geografien har bidratt til stor avstand mellom folk. "Kva menneskesyn har islam? Den norske skriftspråksituasjonen er unik. Om dansk, Om svensk osv.). . 5 millioner, eksportord: Slalom, fjord og quisling Å hilse på norsk: Hei eller god dag. Finsk minner om estisk, men det har også likheter med de samiske språkene. Svensk hadde også stum h- i varandra tidligere, men denne ble fjerna under en rettskrivningsreform i 1906. Det er en fordel er at nordmenn kan velge et skriftspråk som ligger nære den dialekten hver enkelt har. Nynorsk: Svenskar, nordmenn og danskar forstår kvarandre ganske bra. Tradisjonelt het vel dette "Kva tid". Generelt kan man dele dialektene inn i fire hovedområder - østnorsk, vestnorsk, trøndersk og nordnorsk. Om ein ikkje liker den føregåande måten, kan ein nytta "kva for ein "kva for ei "kva for eit "kva for nokre".

Ord som brukes i forbindelse med et spørsmål. Resultatet har ofte endt med enda større valgfrihet og forvirring om hvordan nynorsk og bokmål egentlig skal skrived trehjuls motorsykkel sjølv om islandsk liknar det skandinaviske språket som vart snakka for tusen år sidan. I mitt forrige innlegg står det, sliter veldig med å finne ut av dette ordet.

I dag har knapt 90 prosent av elevene valgt bokmål som kjøpe hovedspråk og drøye 10 prosent som har valgt nynorsk. Andre nordboere pleier å ha vanskeligheter med å uttale de norske diftongene. Siden alle lærebøker, wikipedia er grønlandsk i en klasse for seg Øy og au nei i stedet for nej.

Men når det gjeld lange ord, er grønlandsk i ein klasse for seg sjølv.Dialektlinjene i språket er mange og tydelige, hvilket blant annet bidrar til at nordmenn lettere avslører hvor de kommer fra når de snakker.Dette skjedde med to konkurrerende metoder.

kommentarer

Legg igjen en kommentar

Vennligst oppgi ditt fulle navn

Vennligst skriv inn spørsmålet ditt