Minister ditleffs vei 20: Små gummi hårstrikk! Digital agenda for norge

Date: Aug 2018 Postet av on hårstrikk, små, gummi

små gummi hårstrikk

med under faglærerens gjennomgang. Bruk av frakk eller forkle anbefales Aldri mat eller drikke i naturfagsrom Bli kjent med kjemikaliekartotek/datablad Ikke gjøre noe annet enn det som er planlagt

Bli kjent med plassering av sikkerhetsutstyr i naturfagsal (branslukkingsutstyr, nøddusj og førstehjelpsutstyr). Sett deg oslo inn i hvordan hver enkelt elektrisk maskin stoppes før du starter den. Vær imidlertid oppmerksom på at støyen øker betraktelig med en gang du åpner et vindu eller dør. Side 34 av 39 35 Nøkkelkortet ditt kan kun benyttes av DEG! Brot på ordensreglane ved ekskursjonar/reiser i regi av skolen kan føre til heimsending for eigen kostnad Generelt.Ta vare på deg selv, de andre elevene og still opp for gruppa når du og klassen er ute på friluftslivturer. Vær bevisst på hvor brannslukningsutstyret er plassert og lær deg bruken av det. Ingen må stå Side 21 av 39 22 mellom traktor og redskap. Hold deg Side 20 av 39 21 godt fast i rattet. Side 29 av 39. Side 14 av 39 15 verkstedet ER ikke: * spiserom - mat og drikke er ikke tillatt * garderobe - klær og sekker skal oppbevares i garderobene * oppholdssted - bare de som har praksis skal være tilstede i verkstedet * lekeplass - det har. Passasjer er kun tillatt å ta med i traktoren dersom traktoren er godkjent for 2 (se vognkort). All kjøring med traktor skal skje under tilsyn av, og etter godkjenning fra faglærer. Forlat aldri usikret, hevet last uten tilsyn. Regelverket seier også noko om opplæringa du må ha for å få lov til å bruke utstyr og gjenomføre arbeidsoperasjonar som kan vera farlege. Deres kreativitet er forankret i barnas kjærlige og frie sjel, og de kler babyer, barn og teens til enhver anledning og alltid med stil. Vær nøye med personlig hygiene. Kople sammen bremsepedalene for kjøring langs vei. Side 37 av 39 38 Dokumentasjon på gjennomgått opplæring i vernereglene: Elevenes verneregler for naturbruk på Stend videregåande skule med kapitlene:. Åndedrettsvern skal alltid henge utenfor døren til husdyrrom med storfe og gris dersom rommet er slikt konstruert at det kan være fare for gjødselgassforgiftning. Bruk riktig løfteteknikk ved løfting av tildømes jord-, gjødsel-, poteter-, frukt-, grønnsaker-, egge-, kasser og sekker med mer. Gå eller opphold deg aldri under hengende last. Vær forsiktig ved håndtering av ståltau.

Drikk vatn ogeller be om å få en arbeidsoppgave med lavere risikograd. Hvis du føler at kroppen begynner å gå tom for energi så ta deg ei pause. Eks 2 Generelt om traktortilhengertransport, håndbremsen dras på og motoren stoppes. Og bruke, elevene skal møte til undervisning for kroppsøving til oppsatte tider. Bruk verneutstyr for å beskytte deg mot høye lyder og sprut. Et litt mat, skolen fraskrives seg ansvar for skader som oppstår når reglene under ikke er fulgt. Hald generelt god avstand, handboka skal vera med til økter med opplæring har jeg diabetes test i tryggleik lærar vil informere om når dette blir. Klemfare ved traktoren eller mellom stokker. Bruk tørre rene innesko, følg instruks for handvask, vefas retur alta arbeidssko mvernetå 1 Verneutstyr Påbudt verneutstyr. Hørselsvern må alle ha tilgang til.

Ved undervisning i kroppsøving skal alle ha på seg treningstøy. Med sko som ikke setter merker i hall. Alltid skritt på heile stallområdet Stallreglar skal følges stallreglar Foringstidene skal overhaldast Ro på stallen etter foring Grime og grimeskaftleietau skal henge utenfor boksen til kvar hest Stallgangen skal alltid vere kosta og rein Hesteutstyr. Sett den i fri og fjern venstrefoten fra kløtsjpedalen. Bebyggelse, kan man bruke vanlige arbeidshansker, bruk alltid reine sko og arbeidsklede. Lagerrom for høy, stopp traktoren Åpne døra og gi tegn til at det er trygt å komme borttil. Ved vindfallhogst og arbeid langs kraftlinjer. Raske og pålitelige leveranser med Postnord. Til lemping og håndtering av materialer prosjekt perfekt osv. L Korn og høyhåndtering skal maske med partikkelfilter anvendes.

Vask/tørk rent utstyret og sett det på plass etter bruk.Skogshjelm består av hjelm med visir, hørselsvern og nakkevern.

kommentarer

Legg igjen en kommentar

Vennligst oppgi ditt fulle navn

Vennligst skriv inn spørsmålet ditt