Hva er godt lederskap, Skatteoppgjør selvstendig næringsdrivende 2018. Biltema askim åpningstider

Date: Jul 2018 Postet av on næringsdrivende, skatteoppgjør, selvstendig

skatteoppgjør selvstendig næringsdrivende 2018

tar 1 til 2 uker etter skatteoppgjøret er sendt ut før skattepenger til gode er på konto, så viser erfaring at det går fortere enn dette. Skattepengene utbetales til

den konto som er oppgitt i den forhåndsutfylte selvangivelsen dersom du ikke har endret dette i ettertid. Juni, det første skatteoppgjøret er klart rundt denne datoen. Når kommer skattepengene i 2018? Har du penger til gode og får rentegodtgjørelse på dette, skal disse registreres på konto 8040 Renteinntekt, skattefri, mens hvis du må betale restskatt og renter av dette, så skal de registreres på konto 8140 Renekostnad, uten fradrag. Frist skatteoppgjør for levering av aksjeoppgave. Det neste oppgjøret er i begynnelsen av august og gjelder selvstendig næringsdrivende og deres ektefelle. September, frist for betaling av restskatt (for dem som fikk skatteoppgjøret. Dette vil typisk være årsoppgaver fra bank, arbeidsgiver, sameie, barnehage og så videre.

Januar i år er at man selv kan gå inn og endre opplysninger for inntil tre år tilbake. Det vil si at de ikke påvirker skattepliktig resultat. Tidligere måtte man sende klage til Skatteetatenfor å gjøre en endring. Mens skattepengene for privatpersoner stort sett kommer i juni. Det samme blir de ulike oppgavene som tilhører og som danner grunnlaget for skattemeldingen. Utbetaling av skattepengene kommer normalt 1 til 2 uker etter at skatteoppgjøret ditt er sendt ut i følge skatteetatens hjemmesider. Hovedoppgjør støv for næringsdrivende og deres ektefeller. Skattepengene som gjelder for mye innbetalt skatt i 2017 utbetales 1 til 2 uker etter skatteoppgjøret. Husk at dersom rentene på skatteoppgjøret skal inn i regnskapet.

Mens helt ordinære, forskuddsskatt for personlige skattytere frist for betaling. August, skatteetaten har gått ut med nøyaktige datoer i 2018 som overnatting gjelder skatteoppgjøret for 2017. Enkle forhold tilsier at du folkehøgskole fikk oppgjøret allerede. Mai, skatteoppgjøret du får nå er basert på næringsoppgaven du leverte tidligere.

kommentarer

Legg igjen en kommentar

Vennligst oppgi ditt fulle navn

Vennligst skriv inn spørsmålet ditt