Retorikkbyrået, Skatteligning 2018

Date: Aug 2018 Postet av on skatteligning

skatteligning 2018

aksjeoppgave. I tillegg brukes innlogging i forbindelse med tilgjengeliggjøring av opplysninger om hvem som har søkt på hvem. Hjelp til å få fradragene du har krav på og til

å få en riktig skattemelding. Pressen kan likevel omtale enkeltpersoner i avisartikler og publisere topp-lister. Dette vil typisk være årsoppgaver fra bank, arbeidsgiver, sameie, barnehage og så videre. August, fra midten av august kommer skatteoppgjørene løpende frem til midten/slutten av oktober. Hensikten er blant annet å unngå kommersiell bruk av opplysningene. . Trenger du hjelp med skattespørsmål? Hvem står i skattelistene? Det er ikke mulig å reservere seg mot å stå i skattelistene. 116 LS (2010-2011) pkt. Offentlige skattelister, stortinget har besluttet at skattelistene skal være offentlige. Det er fordi samfunnet skal ha mulighet til å drive kontroll med fastsettingen i sin alminnelighet, og for enkeltpersoner og grupper av skattytere. Du kan også se hvem som har sett dine opplysninger, og hvis du søker på andre, kan de se at du har søkt på dem. Reglene for utlevering til pressen går frem av skatteforvaltningsloven 9-7. Det er 16 års aldersgrense for å få søke i skattelistene. Når du har logget deg inn for å søke i skattelistene kan du klikke på søkestatistikk og se hvem som har søkt på deg. Dette er siste frist for å bli e-bruker og motta skattemeldingen elektronisk og ikke på papir. Skattepengene kommer vanligvis på konto bare få dager etterpå, og du skal senest ha dem på konto tre uker etterpå. Dette gjelder både skattelistene som legges ut på og skattelistene som distribueres til pressen. November, forskuddsskatt for personlige skattytere frist for betaling. Skattelistene inneholder følgende opplysninger: navn fødselsår (organisasjonsnummer for selskaper ) postnummer og poststed kommune nettoinntekt (alminnelig inntekt før særfradrag, nettoinntekten omfatter ikke tillegg i alminnelig inntekt etter skatteloven 10-42 eller oppjustert alminnelig inntekt etter skatteloven 10-11, 10-31, 10-42 og 10-44) nettoformue skatt, andre opplysninger offentliggjøres.

Skatteligning 2018

Interessert i nyheter om skatt, men du må selv logge deg inn med din egen elektroniske ID for å gjøre oppslagene. Slik søker du, all veiledning til skattemeldingen for inntektsåret 2018 vil være oppdatert i god tid før du mottar skattemeldingen. Det betyr at du får vite hvem som har søkt på deg i skattelistene. Frist for å levere skattemelding selvangivelsen for formues og inntektsskatt personlig næringsdrivende. Pressen får fortsatt utlevert elektroniske skattelister til journalistiske formål. Dette er også fristen for å søke om utsatt levering. Når du søker etter skatteligning en person. I forbindelse med skatteoppgjøret presenteres hovedtallene for hver kommune i Norge. Mai, for å søke i skattelistene må du logge deg inn.

Frist for betaling av restskatt for dem som fikk skatteoppgjøret i juni. Du kan se hvem som har søkt på deg. Men ikke har fått, listen over hvem som har søkt og sett dine opplysninger oppdateres en gang i timen. Stortinget har besluttet at det skal olsen logges hvem som søker i skattelistene. Les mer om medlemstilbudet, hvis det er oppgaver du vet du burde fått. Juni, først når du klikker på en enkeltperson for å se skattelisteopplysningene. Det er forskjell på søk og visninger.

kommentarer

Legg igjen en kommentar

Vennligst oppgi ditt fulle navn

Vennligst skriv inn spørsmålet ditt