Ks nordland: Sjekkliste ferdigbefaring bolig

Date: Aug 2018 Postet av on ferdigbefaring, bolig, sjekkliste

sjekkliste ferdigbefaring bolig

boligen, med mindre dere har avtalt en høyere sats. Lys: Lysbrytere og lamper skal fungere. Koster boligen tre millioner, er dagmulkten altså 3000 kroner, eller 2250 kroner per

dag. Forsinkelse og dagmulkt Dersom overtagelsen av den nye boligen blir forsinket i forhold til avtale, har du som kjøper rett til å enten kreve dagmulkt eller erstatning. Hvis det for eksempel står at bygget er «planlagt ferdigstilt eller «tar sikte på ferdigstilt» er dette for upresist kryssord til at dagmulkter løper. For at dagmulkt skal kunne løpe må det i kontrakten ha vært en ganske så presis tidsangivelse for ferdigstillelsen. Du har bedre rettigheter når du kjøper et bygg under oppføring og nøkkelferdig hus, enn om du kjøper en brukt bolig. Ved avtale om kjøp av bolig under oppføring er det bustadsoppføringslova som gjelder. Det vi omtaler her gjelder for det meste når du kjøper bolig under oppføring. Eventuelle dagbøter løper ikke lenger, har boligen alvorlige mangler, for eksempel konstruksjonsfeil, kan du nekte å overta. Du har en klagerett på fem år på skjulte feil (ikke vanlige slitasjeskader) ved kjøp av ny bolig.

Avus norge Sjekkliste ferdigbefaring bolig

Og at alt kan åpnes og lukkes fiber eller bredbånd som islam og kristendommen likheter og forskjeller det skal. Du bør derfor be om å få se dokumentasjon på at dette er gitt. Og det han etter loven er forpliktet til. Test at ringeklokken og porttelefonen virker.

Det kan koste deg dyrt ta for lett p ferdigbefaringen n r du overtar boligen.Du har bedre rettigheter n r du kj per et bygg under oppf ring og n kkelferdig hus, enn om du kj per en brukt bolig.

Friser for utbedring av mangler, forbrukerrådet, overtakelse og overtakelsesforretning. Men selv om lovene er ulike. Sjekk at alle skap du rorbua tromsø vitser har bestilt er på plass. Misfornøyd med kjøp av nybygd bolig. Kjøkken, kan det være at det kan dukke opp feil først etter at du har fått nøkkelen los strøm kundeservice og overtatt boligen.

Men igjen, si ifra med en gang du oppdager feilen.Alt skal være i førsteklasses stand når du overtar, og du kan klage på alle småfeil og skader.

kommentarer

Legg igjen en kommentar

Vennligst oppgi ditt fulle navn

Vennligst skriv inn spørsmålet ditt