Ultralyd uke 3 - Sivilingeniør ntnu snitt

Date: Aug 2018 Postet av on snitt, ntnu, sivilingeniør

sivilingeniør ntnu snitt

så trenger du ikke laste opp dokumentasjon. April, søknad om opptak til 5-årig master (sivilingeniør) sendes til. Variasjonen mellom de ulike retningene er stor, men bruk av IKT-systemer

er en gjennomgående fellesnevner i alle studieretningene: Geomatikk, iKT konstruksjonsteknikk, iKT marin teknikk, iKT petroleumsfag. Normalt gjelder følgende opptakskrav: Generell studiekompetanse. Unntak, frist for søknad om opptak for deg som søker på grunnlag av utenlandsk utdanning, IB, spesiell vurdering, realkompetanse eller ønsker tidlig opptak. Last opp dokumentasjon, frist:. Ingeniørvitenskap og IKT er studiet for deg som er interessert i data og vil ha valgmuligheter og utfordringer innenfor tradisjonelle ingeniørfag. Juli, siste frist for å laste opp dokumentasjon. April for deg med søknadsfrist. For opptak til sivilingeniørutdanningene ved ntnu omregistrering lett mc kreves karakteren 4 eller bedre i matematikk fra videregående skole (Matematikk 2R eller 3MX eller tilsvarende). Fysikkforståelse og matematiske modeller lar oss trekke konklusjoner om for eksempel utvikling av klima, flyt i oljereservoarer, utvikling av nye materialer og nanoteknologi. April, du registrerer søknad direkte til Samordna opptak. Hvordan søke opptak, søk opptak via Samordna opptak, frist:. Kandidater fra vårt studieprogram er svært ettertraktede på arbeidsmarkedet, og flere får jobbtilbud i god tid før studieslutt. Mars frist for søknad på tidlig opptak, særskilt vurdering eller søknad med realkompetanse. Påbygging fra ingeniør Ønsker du påbygging innenfor de fagområdene som dekkes av studieprogrammet Energi og miljø? De to første årene får du et teoretisk fundament i naturvitenskapelige fag, geofag. IT-studier med andre opptakskrav. IT- støttet bedriftsutvikling, Kalvskinnet, Generell studiekompetanse. Sivilingeniørutdanning fysikk og matematikk er en femårig utdannelse ved, nTNU i Trondheim. Fysikk og matematikk danner basis for all teknologisk utvikling. Søk opptak via Samordna opptak. April for deg med norsk eller nordisk utdanning. Normalt gjelder generell studiekompetanse Matematikk (R1 R2) og Fysikk 1 eller tilsvarende (se opptaksregler). For opptak til sivilingeniørstudiene ved. Ingeniørvitenskap og IKT er ett fem-årig masterprogram ved, nTNU.

Poenggrensen er poengene til den siste søkeren som fikk tilbud om plass. I takt med økt bruk av avansert teknologi flystreik bergen og databaserte løsninger i industrien. For tidligere års poenggrenser 2 i førstegangsvitnemålkvoten og 60 studenter ble tatt opp. Her kan du lese om flere studenter som er ferdig med sin utdannelse.

Normalt gjelder generell studiekompetanse Matematikk (R1 R2) og Fysikk 1 eller tilsvarende.For opptak til sivilingeniørstudiene ved, nTNU.Sivilingeniørutdanningen ved, nTNU i Petroleumsfag gjennomføres på fem.


Førstegangsvitnemål 58 poeng, iKT produktutvikling, informasjon For mer informasjon ta kontakt med. Når du har takket ja til plassen blir du opprettet som student ved rive kjøkken ntnu og får tilgang til. Dette studiet gir deg kompetanse i å løse ingeniørproblemer ved utbredt bruk suzuki outboard forhandler av informasjonsteknologi.

Her finner du en svarside der det står hvilket for studium du har fått tilbud fra, og hvilket studium du kan stå på venteliste til.Ingeniørvitenskap og IKT ble opprettet som et svar på denne etterspørselen.For studieåret var opptaksrammen for dette studieprogrammet 140 plasser, og opptaksgrensen var 53,60 poeng i førstegangsvitnemålskvoten og 53,20 poeng i ordinær kvote.

kommentarer

Legg igjen en kommentar

Vennligst oppgi ditt fulle navn

Vennligst skriv inn spørsmålet ditt