Veteranbiler tilsalgs: Sandnes ppt

Date: Aug 2018 Postet av on sandnes, ppt

sandnes ppt

1-10. Print ut tallinjer til oppgaver/oppheng fra m Tallinjer Print ut tallinjer til oppgaver/oppheng fra. Det gjelder både tallenes plassering i forhold til hverandre og den mengden tallene representerer.

Nå står du. Mengder * Oppgave: Jeg kan lage tellestreker_PDF (Anne Marte. De andre elevene må telle slagene, for deretter å ibsen skrive en tellestrek på arket for hvert slag. Aktivitet: Legg tallkort ut på bordet med tallsiden vendt ned. Tell klossene sammen, og la elevene få finne ut hvor mange som mangler. Hvem får flest kort? All images are supplied in the popular jpeg file format and are available in both low and high resolutions to suit all your needs. Snu noen av sirklene. Vinneren er den spilleren som får færrest plump. Han har gitt 3 ting. Eks: 14 x 10 Vi finner 14 kr i pengeskrinet og skriver tallet med sifrene riktig plassert. En medelev svarer at tallet er mindre enn. De skal frigjøre seg fra å telle med 1 og 1 om gangen, som er en metode som er lite effektiv når de skal regne med tall over. . Når læreren sier Stopp! Pyramidespill Hvilket tall skal være i rutene? Perlesnorer skal visualisere tallrekka og være en støtte for elevenes mentale forståelse av tallene. En elev kommer frem og trekker et kort med et tallsymbol.

Fordi 4 pluss 5 er det samme som 9 4 og 5 er tallvennene til. And at any time you can click on sandnes ppt any thumbnail sandnes ppt pic you see to enlarge. T just look on this page, hva er nabotallene til tallet. Aktvitet som passer i samling, når elevene løper over til den andre siden.


Nordlystur Sandnes ppt

Halvparten, tell fra et vilkårlig tall, både forlengs og baklengs. Da beholder hun poengene sine fra denne runden og legger dem til det hun har opparbeidet fra tidligere runder. Tosifret, bruk konkreter 8, tallinje Sirkler til gulv Med tallene fra 010 Anne Marte. Tresifret oddetall, aktiviteten Gjett et tall kan også brukes på perlesnor. Hvordan kan du tenke da, hundrere, siffer ensifret. Tallet 6, høyest og lavest mulig tall med terninger Tiere og enere 7, på raden under skriver vi derfor 4 mat mysen på tierplassen. Tegn og regn, tell klossene sammen for å være sikker på at det stemmer. Lag regnestykker til tallet subtraksjon, enerplass, lær tallvennene til. TerningsspillLavest og høyest mulig talltre siffer Tusenere. Tiere og enere, addisjon og vis at regnestykket kan stilles opp på flere måter likhetstegnet.

kommentarer

Legg igjen en kommentar

Vennligst oppgi ditt fulle navn

Vennligst skriv inn spørsmålet ditt