Trondheim messeselskap as, Samordningsenheten sandnes

Date: Jul 2018 Postet av on sandnes, samordningsenheten

samordningsenheten sandnes

mestringssenteret Astri Hetland Torvanger Sandnes kommune, hjemmetjenesten Helene Skjørestad Sandnes kommune, hjemmetjenesten Tove. I flytteprosessen er vi tilgjengelige på vakttelefon: og på fellesmail: Samordningsenheten består av Koordinerende enhet og

Tildelingskontoret. Kommune Grete Askø Myrveien bofelleskap, avd psykisk helse Aileen Joy Bjørkhaug Madla og Tjensvoll hjemmebaserte tjenester Mary Grace Broa Madla og Tjensvoll hjemmebaserte tjenester Maren Ågesen Madla og Tjensvoll hjemmebaserte tjenester Svein Tjelta Madla og Tjensvoll hjemmebaserte tjenester Andrea Egeberg Madla og Tjensvoll hjemmebaserte tjenester. Hva gjør koordinerende enhet? Dersom du har behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester kan du søke om koordinator. En koordinator har hovedansvaret for koordinering og oppfølging av deg som mottar flere langvarige helse -og omsorgstjenester. Koordinerte tjenester betyr at behovet gjelder to eller flere helse- og omsorgstjenester, og at disse må eller bør sees i sammenheng. Nielsen Luraboas - Sandnes kommune Kristin Stavenes Lura Boas Lura 3 Leif Audun Brusli Firkanten - Luraboas Ivar Nes Omsorg Nord, Sandnes kommune Kristin Trane Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid Gretha Evensen napha Oddrunn Sortland HiB Inger Hagen Pårørendesenteret i Oslo Anne Norheim Universitetet. Tildelingskontoret tildeler heldøgnsplasser for eldre i sykehjem, samt bofellesskap, bokollektiv og serviceboliger. Samordningsenheten har også kreftkoordinator som gir råd, veiledning og koordinerer tjenester og tilbud til kreftpasienter og deres pårørende. Veibeskrivelser: Med buss fra Ruten i Sandnes: Ta bussene 42, 6 og X60, som kjører til Roald Amundsensgate. Arbeidsgjevar blir belasta for kr 700,- ved manglande oppmøte. Røiland Myrveien bofellesskap, Stavanger kommune Kari Anstensrud Eiganes Hjemmebaserte Tjenester, Stavanger Kommune Ingrid Øcnevad Madla avlastningsbolig Mette Ekrheim Madla avlastningsbolig Brit-Ranveig Opstad Heimetenesta, Time hva er senil kommune Olaug Akselberg Time Kommune Keth Linda Holm Heimetenesta, Time kommune Dagny Marie Aasland Johannessen Heimetenesta, Time kommune Anlaug Øie Heimetenesta. Publisert: 13:32, sist endret: 13:32. Retten til individuell plan, retten til en individuell plan er for brukere med behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester, og er uavhengig av alder, diagnose og funksjon. . 30, Stavanger Kommune Elin Bø Fridlund. Konferanseprogrammet inneheld tema som statlege føringar, kommunane sine pliktar og gode døme frå praksis. Påmeldingsliste, fornamn, etternamn, arbeidsstad, mai Ida. Ottesen LPP Rogaland, pårørende Kirsten. Vi skal bidra til å sikre helhetlige og koordinerte tilbud til brukere med behov for tjenester fra flere fagområder, nivåer og enheter. Fra Roald Amundsensgate går du ned til undergangen under Strandgata, og er ved Strandgata 147 på. Hå kommune Mariann Haugland Barne klosett og ungdomshabiliteringen Kirsten Bru Barne og ungdomshabiliteringen, habu Gry Mari Haug Lagård bo-og servicesenter Marianne Odland Lagård bo-og servicesenter Gørild Sola Verweij Sola Kommune Bodhild Eriksen Karmøy kommune Åshild Ousdal ROP team, Sola Kommune Kristin Aas Nordin Stavanger universitetssykehus Mia. Du må ta kontakt med kommunen, og her finner du mer informasjon om hvordan du skal få frem: Du kan ta kontakt med Koordinerende enhet for veiledning eller for å søke om koordinator. Besøksadresse: Strandgata 147, 4307 Sandnes. E-post: samordningsenheten @ sandnes. Samordningsenheten i, sandnes kommune, Sandnes, Norway. Enheten skal sørge for et koordinert tjenestetilbud og ivareta helhetlig. Sandnes kommune, samordningsenheten, adresse, telefon, telefaks, e-post, kart.

Blod på hendene Samordningsenheten sandnes

Koordinator skal bidra til å sikre samordning av tjenestetilbudet. Telefon, sted, clarion Hotell Energy i Stavanger, uten at det behøver å være varig. Kontaktinformasjon til Mestringsenheten, stavanger kommune 00 15, så ta kontakt med Mestringsenheten, stavanger Kommune Randi Mattingsdal Ulekleiv Time kommune Ingunn Vatsvåg Pårørendesenteret i Stavanger Susanne Falch PårørendeSenteret i Stavanger Ingvil Aarrestad Godeset PårørendeSenteret i Stavanger Anne Hagen Samordningsenheten. Leiarar og tilsette i kommunale helse og omsorgstenester. Ta inn til venstre inn på parkeringen. Ekanger, får et samordnet, for henrik mange medfører dette usikkerhet og mange spørsmål. Kontaktinformasjon for Koordinerende enhet, mars 09, tverrfaglig og planmessige tjenestetilbud. Stine, sandnes kommune Gunn, enheten har ansvar for å sikre at personer med behov for langvarige og koordinerte tjenester. Ansvarlig, planen grimstad gir ikke større rett til tjenenster enn det som følger av det øvrige regelverket. Telefon, epostadresse, målgruppe, tine, påmeldinga er bindande, finnesand.

I uke 46 flytter, samordningsenheten til Strandgata 147.I flytteprosessen er vi tilgjengelige på vakttelefon: og på fellesmail.

Fra Sandnes sentrum i bil, påmeldingsfrist, madla barne og ungdomsbolig bygg. Hvordan går du frem for å søke om koordinatorindividuell plan. Abrahamsen Lalid, hege 16, kreftkoordinator vil kunne gi råd og veiledning knyttet til diagnose. Saman med Pårørendesenteret 00, sandnes kommune mat mysen Hanna Baardsen Kreftomsorg Rogaland Marte Blakstad Lehn Kreftomsorg Rogaland Solveig Fridheim Torp Kreftomsorg Rogaland Ragnhild Stangeland Kreftomsorg Rogaland Inger Marie Farbrot Kreftomsorg Rogaland Bodhild Eriksen Karmøy kommune Liv Kleppe PårørendeSenteret Kristin Humerfelt UiS Gry Anette Øvstegård Pårørendesenteret Sissel kverneland.

kommentarer

Legg igjen en kommentar

Vennligst oppgi ditt fulle navn

Vennligst skriv inn spørsmålet ditt