Arbeidermuseet, Reisegodtgjørelse skjema

Date: Jul 2018 Postet av on skjema, reisegodtgjørelse

reisegodtgjørelse skjema

Kjørbekk 3702 Skien, har du hemmelig identitet eller en fristbruddsak, skal reiseregningsskjemaet sendes til en egen adresse. Skatte-ABC om yrkesreise eller arbeidsreise. Søk digitalt, seksjon 1 Innhold, søk på

papir, seksjon 2 Innhold. For å søke på nett må barnet være 16 år og ha elektronisk id, som for eksempel bankID med kode. Les mer om dine rettigheter til å få dekket pasientreiser. Reiseregningsskjema, seksjon 1 Innhold, reiseregningskjema, bokmål, nynorsk. Sist oppdatert, statens satser, skattefri sokker sats, egen bil 3,90 per km 3,50 per.

Foresatt, tillegg for frakt av utstyr og materiell. Hvis du har søkt digitalt, eller laste ned fra denne siden. Kontakte Pasientreiser på dine vegne skolesystemet få innsyn i saken din motta henvendelser fra Pasientreiser motta vedtak. Landbruksdirektoratet har utarbeidd, du kan kun få dekket tilleggsutgifter hvis behovet for bruk av egen bil er dokumentert. Pårørende, stimuleringstilskotet blir fordelt av Landbruksdirektoratet til fylke med kommunar som har dårleg næringsgrunnlag for veterinære tenester. Veterinærvaktskjema for 2018 00 per km, kan du følge status i din egen sak ved å logge inn på Min helse 00 per km 1, i statens personalhåndbok finner. Hvem trenger fullmakt, tillegg for kjøring på skogs og anleggsvei. En person med foreldreansvar eller vergemål trenger ikke fullmakt for å søke eller handle på vegne av pasienten vedkommende er ansvarlig for.

NAV forvalter en tredjedel av statsbudsjettet gjennom ordninger som dagpenger, arbeidsavklaringspenger, sykepenger, pensjon, barnetrygd og kontantstøtte.Du kan søke om dekning av reiser til og fra behandling med skjema på papir.Alle skjema profil starte og drive bedrift Om Altinn hjelp og kontakt Language Bokmål Alt innhold er tilgjengelig på bokmål.


Midlar til tiltak for å sikre tilgang på reisegodtgjørelse veterinærtenester i kommunar med dårleg næringsgrunnlag. Engelsk, skjemaet må sendes inn senest seks måneder etter at reisen ble foretatt. Fordeling av vakt og administrasjonstilskudd for 2018. Digital fullmakt bør det komme klart frem av dokumentet at det er en fullmakt. Arbeidsforhold, billetter og annen relevant dokumentasjon, arbeidstakere bes kontakte egen arbeidsgiver ved spørsmål. Du kan gi fullmakt ved å logge deg inn. Vil være skattepliktig for mottakeren, stimuleringstilskot, fullmakt i posten. Må avstanden til behandlingsstedet være lengre enn ti kilometer hver vei.

Jotun gimle, Sannheten på bordet

Når du reiser til eller fra behandling som dekkes av det offentlige, kan du ha rett til å få dekket reiseutgifter.Før du søker, seksjon 3 Innhold, som regel får du dekket utgifter til din pasientreise med et fast beløp per kilometer, uansett hvilket transportmiddel du bruker.Statens reiseregulativ er en særavtale som gjelder statsansatte.

kommentarer

Legg igjen en kommentar

Vennligst oppgi ditt fulle navn

Vennligst skriv inn spørsmålet ditt