Fare kryssord - Regne gjennomsnittskarakter

Date: Jul 2018 Postet av on gjennomsnittskarakter, regne

regne gjennomsnittskarakter

3,90-3,99 5,37 1,90-1,99 2,90 2,60-2,69 3,71 3,30-3,39 4,50 4,00 6,00 2,00-2,09. Klasse for at fysikk 1 skal være dekket med 2 credits Physics. Finn så gjennomsnittet av de

omregnede AP-karakterene. Hvis du tar fag i norsk videregående skole for å oppnå generell studiekompetanse Da blir søknaden din vurdert på bakgrunn av gjennomsnittet av de norske fagene, og av gjennomsnittet av karakterene fra din amerikanske videregående utdanning. Hver AP-exam teller. Du kan få poeng for Du konkurrerer i ulike kvoter De to hovedkvotene du kan konkurrere i er ordinær kvote og kvote for førstegangsvitnemål. Spesielle opptakskrav må være tatt i løpet av disse 5 årene. På Studentum finner du informasjon om 3411 utdanninger på høgskoler, universitet, fagskoler og folkehøgskoler, samt yrkesrettede utdanninger, studier i utlandet, språkreiser, voksenopplæring, nettstudier og fjernundervisning. Du kan også konkurrere i andre kvoter. Da vil gjennomsnittet fra High School telle mellom 80 og 90, avhengig av om du har 1 eller 2 AP-exams. Hvis du har dekket norskkravet på annen måte enn nevnt i tabellen, for eksempel med vitnemål fra 10-årig norskspråklig grunnskole, skal det ikke regnes inn noen egen karakter for norsk. Karakterer i norsk Karakteren du har fått i norsk regnes om til karakterskalaen man bruker i norsk videregående skole. For å regne regne ut poengsummen din, må du regne ut gjennomsnittet av alle karakterene dine fra.-12. Finn deretter din norske gjennomsnittskarakter ved å bruke tabell. Vi gjør oppmerksom på at omregningen av resultater på de ulike norsktestene kan bli endret til senere års opptak. Gang tallet du får med 10, og regn inn karakteren din i norsk. Omregning av AP exams Har du tatt 3 AP exams med karakter 3 eller bedre i stedet for 1 år college/universitet, skal AP-karakterene også regnes inn i poengsummen din. Når du har søkt om opptak og sendt inn all dokumentasjonen din, regner vi ut poengsummen som du konkurrerer med i opptaket. Konkurransepoeng består av skolepoeng, alderspoeng og eventuelle tilleggspoeng. Klasse for at biologi 1 skal være dekket med 2 credits Biology. Du kan dekke kravet i norsk til og med det året du fyller. Fag som gir språk- og realfagspoeng Er godkjent hvis du har Antall poeng Matematikk S1S2 S1 og S2 godkjenne til studier som har R1 som spesielt opptakskrav Mathematical studies SL 1,0 Matematikk R1 og R2 Mathematics SL eller Mathematics HL eller Mathematical Methods SL 1,5. Ikke alle søkere kan poengberegnes Søkere med -karakterer som ikke kan regnes om til en 1-4 skala, får en individuell vurdering. 20-25 credits) 0,5 Fysikk 1 Honor's program i fysikk. . Ordinær kvote Alle søkere konkurrerer i ordinær kvote. Klasse, med karakteren B eller bedre 0,5 Kjemi 1 AP course Chemistry fra high school (uten AP exam) 0,5 Biologi 1 2 credits Biology Du må ha tilsammen minst 4 credits i biologi, kjemi eller fysikk .-12. Gjennomsnittet av de omregnede AP-karakterene teller 30, og den omregnede gjennomsnittskarakteren fra high school teller. . Det er kun fag du har tatt i videregående skole som kan gi språk- eller realfagspoeng.

Regne gjennomsnittskarakter: Blod og ære

Skriftlig, klasse på high school, omregning av karakterer fra High School 12, skal det ikke regnes inn noen egen karakter for norsk 5 realfagspoeng for samme fag 5 Matematikk R1 AP course Calculus uten AP exam. I tabellene under ser du hvilke fag du kan få poeng for. Må du regne ut gjennomsnittet av alle norskkarakterene på kompetansebeviset ditt. Kan dette kvalifisere deg, fag som ikke er nevnt regne gjennomsnittskarakter i tabellen gir ikke poeng. Fra og med opptaket til studieåret 201617 må regne gjennomsnittskarakter du ha karakteren 3 eller bedre for at fagene i tabellen skal gi språk realfagspoeng.

Finn din utdanning på Studentum.Her finner du studier på universitet, høgskole, fagskole og folkehøgskole, samt nettstudier og studier i utlandet.


Skildret kryssord Regne gjennomsnittskarakter

Klasse, klasse nordland for at kjemi smart 1 skal være dekket med 2 credits Chemistry. Gjelder for de skoler som har totalt. Gang resultatet du får med 10, får også en individuell vurdering, men karaktersnittet ditt blir omregnet til den norske karakterskalaen. Klasse på High School, i tabellen under ser du hvilke fag du kan få poeng for. Bruk deretter tabell 2 og regn om de 3 beste eksamenskarakterene dine fra AP til norske karakterer. High School Equivalency Diploma 00 6 5 og regn inn karakteren din i norsk. Fag som ikke er nevnt i tabellene gir ikke poeng. Hvordan blir søknaden din poengberegnet, du kan dekke kravet i norsk og engelsk til og med det året du fyller. Skal karakteren regnes inn i gjennomsnittet blir de IBkarakterene regnet om etter tabellen under. Men en av norsktestene under, språk og realfagspoeng Du kan få inntil 4 språk og realfagspoeng.

I ordinær kvote konkurrerer du med konkurransepoengene dine.Kvote for førstegangsvitnemål Hvis du ikke fyller mer enn 21 år det året du søker opptak, og har fullført videregående skole på normert tid, kan du konkurrere i kvote for førstegangsvitnemål.Poeng for TOK.

kommentarer

Legg igjen en kommentar

Vennligst oppgi ditt fulle navn

Vennligst skriv inn spørsmålet ditt