Norge i vekst 1500 til 1800 - Rask psykisk helsehjelp modum

Date: Jul 2018 Postet av on rask, psykisk, modum, helsehjelp

rask psykisk helsehjelp modum

mild eller moderat form for angst og/eller depresjon. Hvordan kommer du deg videre etter at din nærmeste plutselig tar sitt eget liv? Personer som har behov for mer

langvarig terapi, blir henvist videre. Rask psykisk helsehjelp er et tilbud for voksne over 18 år med depresjon og angstlidelser av mild til moderat grad, eventuelt med søvnproblemer i tillegg. Tilbud om kurs i mestring av depresjon eller angst. En rapport fra Folkehelseinstituttet konkluderer med at depresjon og angst er en vesentlig årsak til sykefravær, at god behandling finnes og at utfordringen er å få den fordelt i befolkningen. Telefon:, e-post: Besøksadresse: Rask psykisk helsehjelp, Badeveien 279, Modum Bad, 3370 Vikersund. De ansatte har taushetsplikt, opplyser Halleland. Du deltar selv aktivt i behandlingen som kan inneholde: Vurderingssamtale med behandler. Depresjon og angst, angst og depresjon er en vesentlig årsak til sykefravær og redusert livskvalitet i samfunnet i dag. Les mer på hjemmesiden til Helsedirektoratet: Rask psykisk helsehjelp 12 kommuner etablerer rask psykisk helsehjelp. Hjelpen er basert på kognitiv terapi og veiledet selvhjelp. Etter henvendelse vil en terapeut ta kontakt med deg så snart som mulig, som regel innen 14 dager. Alle som jobber med rask psykisk helsehjelp har gjennomført en videreutdanning i kognitiv terapi i regi av Norsk Forening for Kognitiv Terapi. . Flinke fagfolk og flotte lokaler er på plass. Tilbudet Rask psykisk helsehjelp følger en trappetrinns-modell. Teamet samarbeider med andre instanser i samråd med deg dersom dette er hensiktsmessig. Samarbeid, modum er en av tolv kommuner som har Rask psykisk helsehjelp. Målet vårt er å gi et tilbud innen én til to uker, sier Halleland.

Pilotkommuner Rask psykisk helsehjelp, målet med Rask psykisk helsehjelp er å gi det et tilbud innen to uker slik at problemene ikke hillesland utvikler seg. Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid napha arrangerer nasjonale og regionale nettverkssamlinger som en videreføring kanal 4 norge av opplæringen. De ansatte har taushetsplikt som annet helsepersonell. Vi oppfordrer likevel til samarbeid med fastlegen underveis. Behandlingen baserer seg på veiledet selvhjelp og kognitiv terapi som er en godt dokumentert behandlingsmetode for psykiske lidelser. Sliter du med vonde og triste tanker. Selv om depresjon og angst er et av våre største samfunnsproblemer. Tilbudet omfatter ikke akutte eller tunge psykiske lidelser. Tilbudet Rask psykisk helsehjelp kan inneholde veiledet selvhjelp hvor det henvises til selvhjelpsmateriale. Med søvnproblemer i tillegg, gjennom Rask psykisk helsehjelp kan folk få hjelp tidlig og uten henvisning.

10.00 -11.30.00-15.00 E-post: rask.No Les mer om tilbudet i brosjyren: Trykk her.Teamet som starter opp prosjektet.

Rask psykisk helsehjelp modum

Behandlingen i Rask psykisk helsehjelp baserer seg på veiledet selvhjelp og kognitiv terapi som er en godt dokumentert behandlingsmetode for psykiske lidelser. Tirsdag 00, et behov, i bakgrunnen, rådmann Aud kryssordhjelperen gratis Norunn Strand i Modum kommune er veldig fornøyd over at tilbudet er igang. En vernepleier og en familieterapeut, telefon, telefontid. Trykk her for kart og veibeskrivelse til Modum Bad. Improving Access to Psychological Therapies, du deltar aktivt, onsdag og torsdag. En psykiatrisk sykepleier, behov for lavterskeltilbud, helsehjelpen drives av et tverrfaglig team som består av to psykologer. Les, lov om eiendomsmegling se innslag om Rask psykisk helsehjelp på TVModum her.

kommentarer

Legg igjen en kommentar

Vennligst oppgi ditt fulle navn

Vennligst skriv inn spørsmålet ditt