Sentralbordtjenester - Rapport eksempel norsk

Date: Jul 2018 Postet av on eksempel, rapport, norsk

rapport eksempel norsk

at leseren skal kunne gjenskape forsøket. Bruk heller innledningen til å skrive noe som kan sette leseren på sporet av hva det dreier seg. Når og hvorfor er

den laget? Veiledning, kristin Bøhle, Bjørg. Det er lett å bli overveldet når du skal skrive en rapport. Hva har dette å si? Angivelse av sted (for eksempel Oslo eller Fagerborg skole). Kildene skriver du på en egen side bakerst i teksten din. Innledningen skal bestå av rapporthode (Til, Fra, Dato) overskrift, for eksempel Rapport fra utplassering (PTF) i uke 35/2011 et avsnitt der eleven sier litt mer om hva rapporten inneholder (han kan godt bruke informasjonen ovenfor, for eksempel). Derfor kan det være lurt å bruke litt tid på å lage en forside som fungerer som en salgsplakat for oppgaven din. Dersom du bruker en tekstbehandlingsprogrammer (f.eks. Oppgaven inneholder et eksempel på hvordan man skriver en rapport fra en utplassering i bedrift. Du kan gjerne ta med definisjoner, tegninger og forklare hva som er gjort, hvorfor det er gjort, og hvilke resultater du fant. Det kan også være aktuelt med kart, avisutklipp eller andre ting som det ikke er naturlig å ha som en del av hovedinnholdet. Du bør også datere og signere rapporten. Dersom du skriver langt kan du godt lage en innholdsfortegnelse og lage kapitler og underkaptiler, men for korte rapporter (en side eller to) er dette bare forvirrende. Her får du en kort interaktiv veiledning. Skriv overskriftene til de forskjellige delene av oppgaven etterfulgt av sidetallet der leseren kan finne dette. Kjøp tilgang for å lese mer. Mars 2010 og jobbet til fredag den. Like vel har de aller fleste med de elementene du kan lese om nedenfor. Husk hele tiden å forklare hva, når og hvordan. Hvis det blir veldig mange kapitler og underkapitler, så bør du nummere disse. Da jeg ble ferdig å montere men hadde ikke alle delene til den neste ventilen fikk jeg beskjed om å pakke inn diverse ting som mutter, skruer, ventiler, ting som kunne bli lett ødelagt under sending med bobleplast.

Rapport eksempel norsk: Jakten på atlantis

Utførelse av målinger" læreren min kommenterte at jeg hadde noen skrive feil og grammatikk feil. Det gjelder å holde adhd og add noen ting hemmelig. Det jeg gjorde mest var å montere ventiler. Men regn med at de som leser rapporten har visse forkunnskaper. Oversikt og saklighet, hvordan skal rapporten se ut, rapportens nav historie del.

Få hjelp til å skrive en norsk rapport.Bla gjennom eksempler på rapporter i norsk og få tips til et godt oppsett.Finn et eksempel du kan bruke som mal for rapport, og lær deg hvordan du kan skrive rapport.

Rapport eksempel norsk: Kronprinsesse martha

En rapport er et sakprosadokument der det stilles store krav til seriøsitet og oversikt. Her begynner selve innholdet i oppgaven din. Hva kunne en gjort annerledes, oppgaven er todelt, kan du heller skrive.

Eleven skal skrive hele setninger, ikke bare stikkord bruke deloverskrifter og avsnitt for å skape en ryddig tekst sjekke teksten for stavefeil (bruke stavekontroll/og eller annet retteprogram) avslutte rapporten med underskrift (maskinell underskrift holder) (Se vedlagt kriterieskjema).Resultatet kan da bli at forsiden overhodet ikke passer med innholdet i det du har skrevet.En forsøksrapport skal inneholde det som er nødvendig for at leseren skal forstå hvordan forsøket er utført, hvilke konklusjoner som er trukket på hvilket grunnlag.

kommentarer

Legg igjen en kommentar

Vennligst oppgi ditt fulle navn

Vennligst skriv inn spørsmålet ditt