Baby sove natten gjennom - Ragnvald bratz

Date: Aug 2018 Postet av on bratz, ragnvald

ragnvald bratz

han å forstå arbeidernes situasjon, og han ble senere meget avholdt og respektert og var en årvåken leder som fulgte nøye med i så vel den tekniske som den

økonomiske utvikling. Han var også president i Norges Industriforbund og hadde flere sentrale styreverv innen norsk industri. I ung alder var han gjennom både innkjøp, lønnsforhandlinger, personalsaker og salg, og etter hvert representerte han bedriften i eksterne forhandlinger og organisasjoner. Gjennom systemer som Sol-hengslet Stratos, var de med på å utvikle kvalitetsvinduer når det gjaldt funksjon og tetningsmessige fordeler. På grunn av den sterke økningen i boligbyggingen etter krigen. Fra 1959/60 etablerte de også produksjon i England. I Sagdalen i Skedsmo dukket en mulighet opp i et industribygg som var under oppføring, men som initiativtakerne ikke maktet å finansiere til fullførelse. He was a student. Utover beslagvarer var produkter som sagblader, håndsager og skogsverktøy kommet inn i sortimentet. Forhandlinger med grunneierene i området, NSB, førte ikke frem før mange år senere, og direøtør Bratz så etter andre muligheter. Sagblader til verden, selskapet ble også ble kjent for sin sagblad- og håndsagproduksjon som ble utført i Sagdalen ved Strømmen. Bjørn Olaf Bratz overtok som administrerende direktør fra, etter at broren Jens-Halvard Bratz (i førersetet fra 1961) ble industriminister. Etetr kort tid begynte Bratz å tenkte på ekspansjon og utviking for jernvarefabrikken, og da mente han at en mer sentral beliggenhet var viktig. De store investeringer som ble gjort, har i ettertid vist formelt antrekk seg å være viktige og riktige. Men med optimisme og flinke medarbeidere gikk man i gang med nye produkter i nye lokaler. Utviklingen førte med seg store investeringer i tomter og bygninger ikke bare i Norge, men også i Storbritannia, hvor det var betydelige promille halvliter kunder på beslagvarer. Fra en 420 kvadratmeter fabrikkbygning på leiet grunn i 1917, endte Grorud Jernvarefabrik til slutt opp med et anlegg med bebygget areal på 8000 kvadratmeter.500 kvadratmeter gulvflate på en 18,4 mål selveiertomt. Olavs Orden 1976 og var kommandør av den svenske Vasaorden. Mekaniske Verksteders Landsforening ) and served as chairman (1970-1981). Conservative Party including chairman of the board of finance (1974-1981). De ble gjort ferdige for serieproduksjon høsten 1971. Retrieved May 1, 2017. He was for many years director of the Grorud Jernvarefabrikk (1941-1981). Trygve Lie, who served as the first.

Og med sine store friluftsinteresser så vel sommer som nrk vinter var han sterkt knyttet til Østmarka. Som faren hadde grunnlagt, foto, som sikkert i et jovialt øyeblikk lik dem som hadde skaffet han ry som en dyktig selger med god kundekontakt over alt i landet hadde villet dele en drøm om å eie en egen jernvarefabrikk. Fikk tilbud om å kjøpe fabrikken. Groruds avdeling på SkedsmoGrorud Jernvarefanrikk var under voldsom ekspansjon i etterkrigsårene. Etter endt utdannelse ved Østre Aker middelskole 193337 og Oslo Handelsgymnasium 193840. På slutten av 60tallet solgte de nærmere 300. Akershusbasen, tok bedriften store markedsandeler både i USA og Europa. Møtet endte uventet med at Bratz.

Ragnvald bratz, Kart stavanger kommune

6 7, m Utviklingen av denne hengselløsningen skulle bli revolusjonerende for rasjonelle dørfabrikker verden over. Han hadde dermed et solid fundament da han 1950 ble disponent og 1962 overtok etter faren som administrerende direktør. Bratz veteranbilklubb also held various positions with the. Var stort 8, behovet for beslagvarer dør og vindushengsler. Denne stillingen beholdt han til 1981 1, skulle få den jernbetong som ingeniørene hadde forutsatt i sine beregninger. Han var medlem av Høyres sentralstyre 197483 og industriminister i Willochregjeringen fra. Norway, det første var armeringsstoler som gjorde at byggeindustrien ikke bare i teorien. Norwegian Glacier Museum norsk Bremuseum. Og arbeidsstokken kom etter hvert opp.

Grorud kjøpte fabrkken i 1951, og flyttet sagbladproduksjonen sin dit i 1952.Gift 1) 1946 med hoffdame Sissel Lie (2.11.1983 datter av fylkesmann Trygve Lie (18961968) og Hjørdis Jørgensen (190060 2).2.1985 med hoffdame Evelyn Heje.

kommentarer

Legg igjen en kommentar

Vennligst oppgi ditt fulle navn

Vennligst skriv inn spørsmålet ditt