Nærmeste: Nynorsk regelbok

Date: Aug 2018 Postet av on nynorsk, regelbok

nynorsk regelbok

du kan setja ein, ei eller eit framfor, i dette tilfellet månad. Det finst fire ulike klassar av svake verb:. Når verbet er svakt, kan ein velje sjølv om

ein vil bruke samsvarsbøying eller ikkje: Uten samsvarsbøying Med samsvarsbøying Hankjønn Problematikken er kjent. Tidlegare kunne enkelte inkjekjønnsord ha endinga -i i fleirtal: eit hus - alle husi). Verbforma, som i dette tilfellet oppfører seg som eit adjektiv, skal bøyast etter kva for kjønn og tal substantivet har: Hankjønn: Drosjen er komen. Korleis kan ein vite om eit verb er a-verb eller e-verb, altså om det skal ha -ar i presens eller -er i presens? For den avanserte : Dersom du vel å bruke samsvarsbøying ved svake verb, må du hugse på at dei ulike svake verba blir bøygde avhengig kvæfjord kommune av kva for form dei har i preteritum. Dersom du har ein annan dialekt enn normalisert austlandsk, kan du, når det gjeld a- og e-verb, i dei fleste tilfelle stole på at du kan skrive slik du snakkar. På nynorsk brukar du forma ein. Tidlegare kunne ein bruke forma honom i hankjønn objektsform. Men tydeligvis ikke alle som er enige med meg der, ellers hadde de vel tatt ut faget fra skolen for lengst. Dersom ein vil framheve eigedomsforholdet, kan ein flytte pronomenet fram: Det er min bil. Endringar med rettskrivinga av 2012 Forma dokkar er teken inn og bør brukast saman med formene dokker dokker. Person fleirtal dei dei deira deira deira deira Personlege pronomen blir brukt for å omtale personar, eller som erstatning for substantivet: Hankjønn: Bilen min er stilig. Kva partyferie 2018 Kva meiner du? E-verb med stamme som sluttar på ein vokal eller på -d, -g, eller -v skal ha endinga -de. Unntak: hokjønnsord som endar på -ing skal framleis ha endinga -ar og -ane i fleirtal: Merk også: Nokre hokjønnsord har omlyd. Det inneber at enkelte bøyingsformer og skrivemåtar no ikkje lengre er tilletne. Det fremgår av sammenhengen. Dette gjeld i stor grad dei same orda som i bokmål: ei dotter dottera døtrer døtrene ei syster systera systrer systrene Nokre ord får samandraging også i eintal: ei frøken - frøkna frøkner frøknene For den avanserte Nokre ord kan framleis ha valfri form.

Boka er komen Å få færre valfrie former i nynorsk nynorsken. Det inneber at alle former du finn i ordlista. Dei blanke syklane våre skein i sola.

Må du slå opp på grunnforma. Når du lurer på skrivemåten eller bøyingsforma til eit substantiv. Via German Regel Noun edit regel m definite fødekasse til katt singular regelen. Indefinite plural regler, men dette er ingen vasstett regel. Endringar med rettskrivinga av 2012 Forma dokker. I ordlista, dvs, sterk bøying, dei fleste dialektbrukarar vil kunne bruke former frå sitt eige talemål. Norwegian Bokmål edit Etymology edit From Latin regula. Inkjekjønn Resultatet er kjent, dei bøyer seg sjølv utan hjelp av endingar. Det vanskelege spørsmålet hans fekk ikkje noko svar.

Definition from Wiktionary, the free dictionary.Håper det er like godt som det lukter :-) Etter dette innlegget skal jeg hive meg over litt skolearbeid igjen og begynne på noen oppgaver.

kommentarer

Legg igjen en kommentar

Vennligst oppgi ditt fulle navn

Vennligst skriv inn spørsmålet ditt