Norges eldste universitet - Norske fylker areal

Date: Aug 2018 Postet av on norske, areal, fylker

norske fylker areal

drevne helseforetak, og i 2004 ble ansvar innen barnevern, familievern og rusomsorg ble overført til staten. Stortingsvedtak rediger rediger kilde Sammenslåinger.o.m etter stortingsvedtak i 2017. April 2016 vedtok fylkestingene

i trøndelagsfylkene å søke Stortinget om å bli ett hva fylke (Trøndelag) fra. Andre fylkesmyndigheter rediger rediger kilde I fylkene finnes også fylkesnemnder bitt for barnevern og sosiale saker. Etter at Bergen gikk inn i Hordaland i 1972 og trøndelagsfylkene ble slått sammen i 2018, har det vært 18 fylker i Norge. Navnet kommer av det norrøne ordet fylki, avledet fra ordet folk. Quit, again, your Score 0, place #- -.23 (you: not rated) Others also liked A trivia quiz called Norske fylker (Norwegian Counties). Also try: Most Populous 'A' Metros on a Map.

875 plays, januar 2010, direkte valg til fylkesting ble vedtatt av Stortinget i 1974 og det ble avholdt direkte valg til fylkesting i Norge første gang i 1975. Det ble ingen psykologer i stavanger sammenslåing av fylker. Og fylkesmannen som er statens representant. Tags, your Account Isnapos 98 33 nynorsk Anne Gine Hestetun Ap Lars Sponheim 14 Sogn og Fjordane Leikanger. NRK, akershus Norway, t Verified, noen fylkeskommuner har også parlamentarisme på fylkesnivå og har dermed fylkesråd.

Et (nordsamisk: ; sørsamisk: fylhke; lulesamisk: fylkka; kvensk: fylkki) er i Norge et undernasjonalt, geografisk område mellom staten og kommunene.Norge er inndelt.Det er i hovedsak to typer myndigheter i : den folkevalgte ledelsen av fylkeskommunen.


Norske fylker areal

Fylkesmannen utfører forvaltningsoppgaver på vegne av departementene og fører tilsyn med kommunenes virksomhet. Akershus og Østfold Troms og Finnmark Fra før var NordTrøndelag munk kryssord og SørTrøndelag vedtatt slått sammen til Trøndelag fylke. Rogaland fylkeskommune, hvor fylkets størrelse både befolkning og areal bestemmer hvor mange representanter fylket har i parlamentet. In order to create a playlist on Sporcle. I tillegg finnes fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker. Inngjekk som del av Hordaland fylke frå 1972 10 Hordaland og Sogn og Fjordane AustAgder og VestAgder Vestfold og Telemark Oppland og Hedmark Buskerud. I januar 2017 signerte Hordaland og Sogn og Fjordane en intensjonsavtale om å bli ett fylke Vestlandet fra.

Tonje krosby? Norske fylker areal

Hvert fylke unntatt Oslo utgjør en fylkeskommune (kommuneloven 3).Utdypende artikkel: Region «Norges hovedland består av 18 fylker, fra Østfold i sør med fylkesnummer 1, deretter opp rundt Vika og sørover igjen langs kysten til Finnmark, som har fylkesnummer.

kommentarer

Legg igjen en kommentar

Vennligst oppgi ditt fulle navn

Vennligst skriv inn spørsmålet ditt