Bispegata 1 - Norsk til dansk

Date: Aug 2018 Postet av on dansk, til, norsk

norsk til dansk

bokmål og nynorsk som i dag blir husket som de store samnorskreformene. 8 Marcus Schnabel i Hardanger var den neste som studerte folkemålets grammatikk.). Tilbakemelding og hjørnespark er derimot

mye mer forståelige. Hovedformene skulle brukes i lærebøker, mens sideformene var tillatt å bruke for elever. Norsk rettskrivning ble fra senmiddelalderen delvis erstattet av dansk skriftspråk. Adjektiv samsvarsbøyes med pronomen på samme måte som med substantiv. For bokmålets del var det nytt at mange former uten basis i den «dannede tale» eller standard østnorsk ble eneformer eller eneste hovedformer. 3 De fleste kommunene med nynorsk som målform ligger på Vestlandet, Sørlandet, i Gudbrandsdalen, Hallingdal og Vest-Telemark. Etter at samnorskpolitikken hadde vist seg mislykket ble Vogt-komitéen språkfredskomiteen nedsatt, noe som resulterte i en reform av offisielt bokmål i 1981 i konservativ retning. Oxford University Press og Johan Grundt Tanum Forlag. Etter krigen intensiverte Riksmålsforbundet under ledelse av Arnulf Øverland kampen mot det de kalte «samnorskrettskrivningen». Tilhengere av Ivar Aasens opprinnelige skriftspråk, den mest konservative varianten av nynorsk, kaller dette språket høgnorsk, som har vært fremmet av Ivar Aasen-sambandet. Begge disse norsk til dansk områdene er områder som har hatt stor grad av språkkontakt med andre språk, og i alle fall for Nord-Norge er nok finsk og samisk substrat grunnen til det manglende tonelaget. De østnorske dialektene snakkes på Østlandet, i Trøndelag og på Nordmøre ; de vestnorske dialektene snakkes i Agder-fylkene, på Vestlandet inkludert Sunnmøre og Romsdal, og i Nord-Norge. Norsk holdt seg best i de såkalte bondebrevene, som i hovedsak var saksdokumenter fra rettsvesenet. 15 Norges Lærerlag støttet reformen og hadde i forkant av debatten oppfordret Stortinget til ikke å kalle den tilbake. Andre donorers side har genoptaget støtten til gggi efter den nye revisionsrapport,. A b c d e Hoel, Oddmund Løkensgard (1996). Fra 700-tallet oppstod allikevel visse dialektforskjeller, og det er vanlig å snakke om en vestnordisk dialekt i Norge og på Island og Færøyene og en østnordisk dialekt i Sverige og Danmark.

Regler sykt barn Norsk til dansk

Ved siden av båtsfjord høytidsspråket utviklet det seg en dansknorsk dagligtale som etter hvert ble morsmål for den norske overklassen. Norsk, svensk og dansk utgjør sammen de fastlandsnordiske språkene. Dialektforskjellene kan blant annet tilskrives store geografiske avstander. Anglisismeordboka fra 1997 har omkring 4000 oppslagsord. Denne gjelder fremdeles for nynorsk 89 av avisene i Norge redigeres på bokmål 6 på nynorsk og 5 på begge målformene. Det vil si omkring sju og en halv gang så mange som Stene fant. Riksmål og bokmål rediger rediger kilde Utdypende artikler.

Expose4 galleri på dansk / norsk.Hvor kan man finde de knapper, som du har brugt til dit forum?Oversett norsk til 80 forskjellige språk.

Norsk til dansk, Synonym for viktig

Juli 2005 9 Schnabel hadde gått i lære hos Hans Strøm og de var begge oppmerksomme på slektskapet mellom gammelnorsk og bygdemålet. Idet det er første gang Stortinget befatter seg med normeringen av skriftspråkene 744 Udtaler, preposisjoner, disse forandringene var så omfattende at norsk til dansk språkene før og etter synkopetida ikke ville vært gjensidig forståelige. Men nordisk og vestgermansk skilte likevel ikke fullstendig lag på grunn av språkkontakt og parallell utvikling.

22 Fornorsking rediger rediger kilde Fornorsking er å finne og ta i bruk avløserord i stedet for lånord.Forskjellen kan ha vært omtrent som forskjellen mellom norsk og svensk i dag.

kommentarer

Legg igjen en kommentar

Vennligst oppgi ditt fulle navn

Vennligst skriv inn spørsmålet ditt