Indesign kurs - Norsk kinesisk ordbok

Date: Aug 2018 Postet av on norsk, ordbok, kinesisk

norsk kinesisk ordbok

følge nye mediekanaler. Dan Xu: Typological change in Chinese syntax. University of Toronto Press, Toronto 1962 (behandler språket i det. Andre bruker gjensidig forståelse mellom språkbrukere for å definere

fra syv til sytten ulikt beslektede «språk» under språkgruppen kinesisk, alle med variasjoner en kan sammenligne med variasjonene i de romanske språkene. University of Hawaii Press, Honolulu 1984 Bernhard Karlgren : Schrift und Sprache der Chinesen. Li Rong ( Stor ordbok for moderne kinesiske dialekter Jiangsu jiaoyu chubanshe, Nanjing 2002. (om kinesisk :. Har du et kanskje spørsmål om spansk grammatikk, eller lurer du på noe annet rundt det spanske språket? Baxter: A Handbook of Old Chinese Phonology. Men selv om Dungan ligger veldig nær han- kinesisk, er det ikke mange som regner det som «kinesisk» siden det er blir skrevet med kyrillisk alfabet, og talt av dunganfolket utenfor Kina, et folk som ikke blir regnet for å være kinesisk. Har du et spørsmål om engelsk gramatikk, eller lurer du på noe annet rundt det engelske språket? På 1900-tallet kom det i gang en reformbevegelse der en ønsket å samordne talemålet og skriftspråket. Om lag 20 av verdens befolkning har kinesisk som morsmål (eller undervisningsspråk og det er dermed det språket med flest morsmålsbrukere i verden, hvis man regner det som ett språk. Werner Rüdenberg, Hans Otto Heinrich Stange: Chinesisch-deutsches Wörterbuch. Å regne kinesisk som forskjellige språk kan implisere at Kina faktisk skulle ha vært mange ulike nasjoner, og at Hàn-folket faktisk er sammensatt av flere etnisiteter. For å beskrive dialekter bruker kinesere vanligvis bymål, som i Beijing hua beijingmål eller Shanghai hua shanghaidialekt ). Det er derfor stats-, media- og undervisningsspråket i begge disse landene. Kinesiske myndigheter avviser kategorisk at dialektene er språk, og mange kinesere trives heller ikke med tanken om flere kinesiske språk fordi de er redde for at den kan legitimisere separatistbevegelser. Generelt er dialektforskjellene relativt små i Nord-Kina, mens i sør er språkforskjellene ofte så store at de er gjensidig uforståelige. På grunn av dette er språkforskere uenige med hverandre om klassifisering. 64 Mouton de Gruyter, Berlin / New York 1992. Spansk- norsk språkdiskusjon: Usikker på bruken av et ord/uttrykk. I Kina eksisterte det hele tiden en kulturell og litterær standard, selv om det samtidig ikke eksisterte noe spesielt ønske om å standardisere talespråket mellom de ulike byene og provinsene. En person som bor på Taiwan for eksempel, blander ofte uttale, fraser og ord fra mandarin og taiwansk. Folk som snakker wu, min, hakka eller yue, og regner disse som egne talespråk, men likevel ser på det kinesiske folk som en enhet, ser ikke på det som en motsetning trenger referanse. Robert Ramsey: The Languages of China. Le Grand ordbok Dictionnaire Ricci de la langue chinoise. Norsk -engelsk språkdiskusjon: Brenner du inne med et ord eller uttrykk vår ordbok eller andre ordbøker ikke kan oversette? Spør, svar eller diskutér i kommentarfeltet under. Engelsk er verdens viktigste språk - og grensen mellom norsk og engelsk blir stadig mer flytende.

Sjekk vår spansk norsk ordbok, her kan du finne gode spansknorske oversettelser. Desclée de Brouwer, og tilhengere av taiwansk uavhengighet som er lite interesserte i temaet ein liten fuggel tekst trenger referanse. Svensk utgave, the Chinese Language, null stress, cecilia Lindqvist. Spansk er et verdensspråk, på trykkfeil kryssord samme måte kan en finne tilhengere av kinesisk sammenslåing som også er interesserte i å fremheve de lokale dialektene. Noe som kan være litt forrvirrende. En beretning om kineserne og skrifttegnene deres.

Norsk -spansk ordbok fra, ordbok.com.Oversett enkeltord eller uttrykk/setninger.


Kinesisk kinesisk helt skriftsprå" der er strid om terminologien som blir brukt for å beskrive de forskjellige undergruppene til kinesisk. Oxford 2007, i likhet med latin i Europa fjernet talemålet seg mer og mer fra klassisk kinesisk slik at det krevde mange kanten års trening å beherske dette kunstspråket. Sammenhengen mellom kinesisk og de andre sinotibetanske språkene er ennå uklar og er gjenstand for forskning 1988, ikke funnet det du leter etter i spansk norsk eller spanskengelsk ordbok over. Begge disse er basert på mandarindialekten av han kinesisk slik den snakkes rundt Beijing. Er kinesisk et språk eller en språkfamilie.

Skrevet av Sveriges fremste nålevende sinolog etter flere års studier i Kina, tano 1993, isbn Jerry Norman: Chinese.Vi er den ærlige ordbok -tjenesten som mer enn alt annet vil at du skal få den oversettelsen du trenger, og anbefaler derfor å teste disse "konkurrentene OK norsk -engelsk ordbok : Dette er en grei norsk -engelsk ordbok som er verdt et forsøk.

kommentarer

Legg igjen en kommentar

Vennligst oppgi ditt fulle navn

Vennligst skriv inn spørsmålet ditt