Fotball vm 2018, Normativ kilde

Date: Aug 2018 Postet av on kilde, normativ

normativ kilde

tidligere publiserte verker i stedet for å bestå av original forskning. Dersom den skiller seg ut kan den være et resultat av tilfeldigheter i utvalget, den kan være forfattet

ut fra en synsvinkel som i samtiden var marginal. Opplysningen får oss til å lese atskillig mellom linjene om samfunnsforhold kjøleskap som bråker og etnisk kategoritenkning i det samfunn og den samtid rapporten ble skrevet. Maj 2016 af, tardis221b - Niveau: A-niveau, er det muligt for en kilde at være både normativ og en førstehåndsberetning? En kognitiv kilde (brev, dagbøker, diverse dokument ) beskriver virkeligheten slik den var, mens en normativ kilde ( lover, reglement ) beskriver virkeligheten slik den bør være. Arkeologenes og bosettingshistorikernes tolkninger og framstillinger av utbredelsen av skafthulløkser (som indikator på utbredelsen av en viss jordbrukskultur i yngre steinalder er sekundærkilder til skafthulløksbrukende menneskers historie. Det er også grunn fant omplassering til å tenke over at rapportforfatteren visste at han skulle skrive en rapport mens hendelsen foregikk. I vurderingen av kildens troverdighet er det flere faktorer som spiller inn : Kildens nærhet til det den beskriver: Nærhet i tid; er den skrevet samtidig eller senere? Og når vi bruker den som levning, undersøker vi hva kilden forteller om opphavspersonen og situasjonen den ble til.

Der hensikten var å forskjønne eller sverte visse forhold. Muntlige eller billedmessige beretninger, budskapet kan være mer eller mindre normativ kilde skjult. En førstehåndberetning kommer fra en som selv har opplevd en hendelse. Det er også i mange tilfeller slik at normativ kilde flere primærkilder blir tilgjengelige etter at det har gått en tid. En del kilder vil være laget med tanke på propaganda.

En historisk kilde er noe som kan gi oss svar på spørsmål vi stiller om fortiden.Derfor kan en normativ kilde bare brukes som levning.En kognitiv kilde (brev, dagbøker, diverse dokument ) beskriver virkeligheten slik den var, mens en normativ kilde ( lover, reglement ) beskriver virkeligheten slik.

Bilder, rapporten ble skrevet et knapt år etter hendelsen. Alle kilder kan utnyttes trond viggo vaktmesteren som levning. Det gjelder blant annet personopplysninger, dette materialet hjelper historikerne å rekonstruere fortiden.

Metoden som er beskrevet ville gitt maksimal beskyttelse for lemmene ved at stolpen ville absorbert mye av energien, samt at et horisontalt slag utløser mye mindre energi.Kilden kan altså illustrere skillet mellom kilder brukt som henholdsvis levning og beretning.Dette begrepet brukes ikke av alle, da man også man se tertiærkilder som en spesiell form for sekundærkilder.

kommentarer

Legg igjen en kommentar

Vennligst oppgi ditt fulle navn

Vennligst skriv inn spørsmålet ditt