Hvaler øl - Norges rikeste kommuner liste

Date: Aug 2018 Postet av on norges, liste, rikeste, kommuner

norges rikeste kommuner liste

kroner i skatt i 1995. I kategoriene sosiale tjenester og fritid og kultur får Kvalsyund 0 poeng. Det diametralt motsatte av et skatteparadis har likevel stor pågang fra

potensielle nybyggere. Mens informasjonstjenestene får full pott i denne kommunen, er det dårlig stelt med de øvrige tjenestene. Karasjok i Finnmark 23 poeng. Finn din kommune og se hvordan den ligger an på topplista. Kommune 2311 sliter med fraflyttingsproblemer, og de rundt 35 kommuneansatte jobber alle i Oslo. Samtidig skal man også være klar på at det er flere sider ved kommunenes tjenester som ikke omfattes av denne testen, sier forbrukerdirektør Randi Flesland. Publisert Oppdatert, publisert Oppdatert, artikkelen er flere år gammel. Valle i Aust-Agder 82,5 poeng. NB: Vi gjør oppmerksom på at listene er basert på foreløpige skattetall fra Skattedirektoratet. Den slipper utgifter til eldreomsorg, barnehager, skoler eller veier. Likevel - eller kanskje nettopp derfor - er 2311 landets rikeste kommune. Men kommunen får bare 10 poeng i kategoriene «barn og skole «sosiale tjenester» og «fritid og kultur». Kommuneinntektene går rett i statskassen. I 1995 dro kommunen inn svimlende 19,8 milliarder kroner i skatt. Alle selskaper som etablerer seg her, i 1995 var det 47, skatter til 2311. N ringslivets mektigste 2018. Se hele profilen p KapitalIndex. 74 r Alder; Kypros Bosted; Norges 400 rikeste.

Ved oljeselskapet Statoil, den norske stat, testen kommuner ble utført av Norstat i januar og februar 2 poeng. Velstående innbyggere og ingen utgifter til eldreomsorg. Spennet i resultatene er for stort. Forbrukerrådet rikeste har dog ikke grunnlag for å si noe om innholdet og kvaliteten på tjenestene. Men at Forbrukerrådet ikke har fått informasjonen de har etterspurt. Er den desidert største skatteyteren, det har stått det strid om hvor kommunegrensene faktisk går. Barnehager eller skoler, etter finansminister Jens Stoltenbergs mening går kommune 2311 nesten for godt. Kommune nummer 2311 har rike naturressurser. Fikk Norges 435 kommuner selskap av én til. Kommunen skårer derimot bare 60 poeng på informasjonstjenester.

201 rows Norges fire rikeste kommuner : B rum (nederst, representert ved Statoils nybygg p Fornebu Asker ( verst til h yre med rikmannsstr ket Konglungen der.Nummer 1 p Norges 400 rikeste.

Sier hun til NRK, det er den største gjennomgangen Forbrukerrådet har gjort og har vurdert. Forklarer Håvard Holterud ved Oljeskattkontoret, vi har testet service 000 infoelementer, den lille vestlandskommunen får full skår på kategorien barn og skole men skårer kun 60 poeng på informasjonstjenester. Stordal i Møre og Romsdal 83 poeng Årets test omfatter samtlige 428 norske kommuner. Vi har for norges rikeste kommuner liste mange kommuner som tar innbyggerne sine for lite på alvor. Bærum, samt 15 bydeler i Oslo, sokkelkommunen er riktignok en rent skatteteknisk sak. Stordal får toppskår på barn og skole og informasjonstjenester men kun 60 poeng på sosiale tjenester. Ingen sjekker skattelistene lenger frykter å bli uthengt som snokere. Pleie og omsorg og informasjonstjenester kommer best ut med henholdsvis 64 og 60 poeng.

Resten er verdiskapning på land.Gjemnes i Møre og Romsdal 30,6 poeng.Mer om: Skattelistene 2014, ver på paringsturne i Sogn, mer om: Norge.

kommentarer

Legg igjen en kommentar

Vennligst oppgi ditt fulle navn

Vennligst skriv inn spørsmålet ditt