Rød ring rundt sår: Norge før oljen; Showpatruljen

Date: Aug 2018 Postet av on norge, før, oljen

norge før oljen

1950 var blant Europas fattigste land, er rett og slett feilaktig, skriver han. Oljen har endret Norge radikalt Fra industri til olje: Olje- og gassutvinning har spist mellom 20

og 30 prosent av investeringene i Norge siden 1970, og har endret landet radikalt. Bare Luxemburg står i dag foran Norge, men det skyldes at mange av lønnstakerne i det lille landet er bosatt i nabolandene. Derfor sakket Norge etter, veksten i Norge var riktignok bratt i etterkrigstiden, men vi sakket akterut i forhold til øvrige vestlige land. Her var Marshallplanen viktig. Kapitaleksportør: Mens vi tidligere var avhengig av å importere kapital fra utlandet for å bygge opp industri og skipsfart, ble vi fra 1986 netto kapitaleksportør. Men hva hadde skjedd hvis det ikke var noen olje å finne? Det meste av denne avstanden er skapt etter årtusenskiftet gjennom den høye etterspørselen og de store inntektene i norsk økonomi. Selv om mange nordmenn den gang polen livnærte seg på sild og poteter, hadde de fleste en levestandard godt over eksistensminimum. Altså jobber vi mindre, men tjener mer per innbygger. På åttitallet kom en tilsvarende rask vekst i privat pengebruk. Ekofisk-feltet var det første feltet på norsk sokkel som kom i produksjon og er, med sitt godt utbygde ledningsnett mot Storbritannia og Fastlands-Europa, et viktig knutepunkt for oljenæringa i den sørlige Nordsjøen. Sammenligner vi med andre land, for eksempel Sverige eller Finland, har de en svært god levestandard, til tross for at de ikke har de samme oljeressursene vi har. Tjenesteytende sektor sysselsetter i dag snart 80 prosent av landets lønnstakere. Det er likevel et ganske grovkornet mål, men det gir grunnlag for sammenligninger mellom land og over lang tid. Begrepet Velstands-Norge ble tatt i bruk, og oppfatningen om en rikdom skapt gjennom Arbeiderpartiets vekstpolitikk slo rot.

Telemark kilden Norge før oljen

Oecd har nemlig laget brukbare beregninger for de fleste lands økonomiske vekst siden 1500tallet. VestTyskland hadde da vært et konkursbo i flere. Norge lå antagelig bare 25 prosent under gjennomsnittet i VestEuropa. I dag kan vi slå fast at vidar løken begge tar feil. Men de fleste land var fattigere enn oss. Finland, storbritannia, bevisstheten om at oljen ville gjøre Norge rikt. Det var fortsatt ikke nok til å hevde at Norge var et fattig land da det ble selvstendig i 1905. Disse landene ligger ikke så veldig langt bak Norge på lista over verdens rikeste.

For de av oss som ikke ble født før langt etter at oljen ble funnet, virker det som om Norge var et land så underutviklet at vi kunne vært gjenstand.Slik BLE norge rikt: Fremskrittet i Vesten gjorde regionen til.

Norge før oljen

Både i staten og blant privatpersoner. Som for eksempel telekommunikasjon, politikere satset tornerose også på forskning og utvikling innen en del teknologier som de trodde skulle bli framtiden. Daværende statsminister Kjell Magne Bondevik hevdet for eksempel under hundreårsjubileet for Norges selvstendighet i 2005. Norge var ikke et fattig land. Norge har således systematisk seilet opp i verdenseliten.

kommentarer

Legg igjen en kommentar

Vennligst oppgi ditt fulle navn

Vennligst skriv inn spørsmålet ditt