Blod og ære, Norge dobbelt statsborgerskap; Lavarter

Date: Aug 2018 Postet av on norge, statsborgerskap, dobbelt

norge dobbelt statsborgerskap

forberede et endelig lovforslag for Stortinget på bakgrunn av de tilbakemeldingene de har fått under høringen. Foto: Med dobbelt statsborgerskap vil det være mulig for nordmenn å beholde det

norske passet sitt, selv om de blir statsborgere i et annet land. Avhengig av når på året loven kommer til Stortinget, vil de ta et par uker til et par måneder fra komiteen har fått lovforslaget til behandling er gjennomført og et endelig vedtak er fattet på Stortinget. Hva innebærer det å ha dobbelt statsborgerskap? Legger ved en artikkel hvor du kan lese mer om statsborgerskap:. Komiteen vil mest sannsynlig sende lovforslaget ut på en ny høring, men denne andre høringen går raskere. Du har norsk statsborgerskap, hegle regnskap og senere får statsborgerskap i et annet land uten selv å ha bedt om det. Fant du det du lette etter? Det klare flertallet av høringsinstansene, både privatpersoner, offentlige institusjoner og organisasjoner, var positive til forslaget. Dobbelt statsborgerskap er en forutsetning å kunne frata terrordømte det norske statsborgerskapet, slik at de kan utvises fra Norge. I tillegg kommer personer som automatisk får dobbelt statsborgerskap, for eksempel ved fødsel. I Norge blir dobbelt statsborgerskap akseptert i visse tilfeller. Stortinget skal behandle et forslag om å tillate dobbelt statsborgerskap for alle som er eller hvordan bli myk fort ønsker å bli norske statsborgere. Mer enn halvparten av dem som søkte om dobbelt statsborgerskap mellom 2010 og 2015 fikk unntak fra regelen om ett statsborgerskap. Hvis du har dobbelt statsborgerskap, har du rettigheter og forpliktelser overfor to land eller stater. Nå sikrer vi likebehandling, sier Sanner. Blant annet får over halvparten av de som søker norsk statsborgerskap beholde sitt opprinnelige statsborgerskap. Hei, jeg kan dessverre bare svare deg på hvilke regler som gjelder for norsk statsborgerskap. Flertallet av partier på Stortinget er for dobbelt statsborgerskap, så her bør det være kort prosess frem mot et Stortingsvedtak. Hovedtyngden av søkere som får beholde sitt tidligere statsborgerskap er fra Irak, Afghanistan, Somalia, Eritrea, Iran, Thailand og Russland. Arbeidet om en lovendring for å tillate dobbelt statsborgerskap er i gang. Med disse endringene kan de beholde sitt norske statsborgerskap. På internettsidene til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD som er ansvarlig for statsborgerloven, blir det uttalt: Statsborgerloven bygger på prinsippet om ett statsborgerskap, og man må derfor si fra seg annet statsborgerskap for å kunne bli norsk statsborger. Selv om det er mulig at Norge godtar at du har dobbelt statsborgerskap i dette tilfellet, er det ikke sikkert at lovgivningen i USA tillater deg å beholde ditt amerikanske statsborgerskap. Blant annet får over halvparten av dem som søker norsk statsborgerskap beholde sitt opprinnelige statsborgerskap. 1) Departementshøring, justisdepartementet la frem lovforslag om å tillate dobbelt statsborgerskap til høring rett før jul i 2017. Dette kan skje i noen land, for eksempel fordi du giftet deg. . Du har rett til å ha to pass, ett fra hvert land. Hvem kan ha dobbelt statsborgerskap? Du vil ikke miste det norske statsborgerskapet hvis du får et nytt statsborgerskap uten at du selv har bedt om det, og du vil i slike tilfeller få dobbelt statsborgerskap. Hvis du har spørsmål om verneplikt/militærtjeneste, kan du kontakte Forsvaret (eksternt nettsted). Dette er imidlertid bare et utgangspunkt, og den siterte uttalelsen gjelder ikke statsborgerskap ervervet ved fødsel.

5 Loven trer i kraft, som norsk borger har du i utgangspunktet verneplikt i Norge. Du fikk ett statsborgerskap fra hver av flybuss moholt foreldrene dine da du ble født. Det er fremdeles uklart når en slik lovendring blir vedtatt i Stortinget og derfor usikkert når den trer i kraft. Et sannsynlig anslag er i løpet av 20Her er en oversikt over prosessen fremover.

Norsk lov gir ikke alle rett til å ha dobbelt statsborgerskap, men noen personer kan ha det.Hvis du har dobbelt statsborgerskap, har du rettigheter og forpliktelser.Ja til dobbelt statsborgerskap er en politisk uavhengig aksjonen for å få statsborgerloven endret til å tillate dobbelt statsborgerskap i, norge.

Norge dobbelt statsborgerskap

Alle de øvrige landene i Norden og de fleste land i Europa har allerede åpnet for dobbelt statsborgerskap. Dette skyldes at Norge er tilknyttet Europarådets konvensjon om begrensning av tilfeller av dobbelt statsborgerskap. Og legger press på regjeringen for å få et lovforslag til Stortinget fortest mulig. Vi anslår derfor at det kan bli finnsnes mulig å søke om dobbelt statsborgerskap i løpet. Hvis du derimot har søkt. Som krever ett års oppsigelsestid før endret lov trer i kraft. Når det gjelder spørsmålene om ditt amerikanske statsborgerskap.

Siden du er født før er statsborgerskapet ditt regulert i den gamle loven om norsk statsborgerskap fra 1950.Norske borgere som har mistet det norske statsborgerskapet sitt da de fikk statsborgerskap i et annet land, kan med regjeringens forslag få tilbake det norske statsborgerskapet på en forenklet måte.Alle andre land i Norden og de fleste land i Europa har åpnet for dobbelt statsborgerskap.

kommentarer

Legg igjen en kommentar

Vennligst oppgi ditt fulle navn

Vennligst skriv inn spørsmålet ditt