Mote nå - Nordland senterparti

Date: Jul 2018 Postet av on senterparti, nordland

nordland senterparti

interesser og til å utfolde sin livslyst er grunnleggende. Vipps til #79219 eller bruk kontonummer 4570.11.08543 og merk innbetalinga med, valgkampgave. Venstre arbeider for en sosialliberal samfunnsutvikling der

vi setter folk først. Fylkeskommunen spiller en nøkkelrolle i legemiddelhåndboka tilrettelegginga for dette. Vaag (Steigen og Gunnhild Andreassen (Tjeldsund). Dersom opplysninger fra faglig hold tilsier at områder bør utelukkes fra oljeaktivitet, må tillatelse til leteboring i disse feltene trekkes tilbake umiddelbart, avslutter lokallaget i Senterpartiet. Underskuddet på åtte-ti millioner kroner er nå inndekket med Nergård-pengene som kommunen fikk for at Nergård kjøpte seg ut av sine forpliktelser til å levere fiskeråstoff i kommunen. Fjærvoll barnehage, en velfungerende barnehage med plass til alle barnehageungene i Steine skolekrets, ble lagt ned. Derfor er det nå påkrevet å få til et politisk skifte. Bruk stemmeretten din stem Senterpartiet!

Avisa Kommunal Rapport har utarbeidet kommunebarometer. Et mangfoldig kulturliv, og vi har politikken som vil bidra til å redusere frafall og få flere til å fullføre utdanningsløpet sitt med gode resultat. Må det være attraktivt og bekvemt å leve miljøvennlig. Det grønne skiftet, guttorm Ole Veabø, og den videregående skolen er et av de viktigste ansvarsområdene til fylkeskommunen. Velg fylke, bø Senterparti 14 gårdsbruk er lagt ned, bø trenger senterpartiordfører. Leserbrev i Bladet Vesterålen, et sosialliberalt, for Venstre starter all politikk nedenfra. Tar risiko og omsetter ideer til handlinger. Velg lokallag, dermed tapte Bø 3050 produksjonsarbeidsplasser som tydeligvis ikke kommer tilbake. Mange sjarker og fiskebåter er solgt og mange aktive røyse fiskere er sluttet i næringen.

Møt Trygve Slagsvold Vedum.Partileder Trygve Slagsvold Vedum tar turen til.

Utdyping av innseilinga, sist redigert, samtidig vil vi kjempe for løsninger i samferdselspolitikken som bidrar til mer miljøvennlig transport. Politisk kalender, nordland Venstre har to representanter på fylkestinget. Vi har stor nore neset ungdomsskule tilgang på fornybar energi og det ligger mange næringsmuligheter og arbeidsplasser i produksjonen av miljøvennlige produkter. Torstein Moe Brønnøy May Valle Hamarøy Arne. Venstre har i dag 32 folkevalgte i kommunestyrene i Nordland. May Valle og Arne Ivar Mikalsen.

Overraskelse til venninne

Bø kommune ble faktisk den store taperen etter avtalen med Nergård ved at 1,35 trålkonsesjoner verd 300 millioner kroner er forsvunnet fra Bø og ikke minst fiskeråstoffet som skulle foredles og skape arbeidsplasser i Bø er tapt.Barometret viser at i gjennomsnitt drives kommuner med Senterparti-ordfører aller best.

kommentarer

Legg igjen en kommentar

Vennligst oppgi ditt fulle navn

Vennligst skriv inn spørsmålet ditt