Lo nho, Nho bedrifter

Date: Jul 2018 Postet av on nho, bedrifter

nho bedrifter

kan du være med å forme NHO. Avtalen skal gi læreplassgaranti til elever som er kvalifisert til å få en læreplass. Kurstilbud For å gjøre bemanningsbransjen best mulig

rustet til å håndtere nye rammevilkår som trer i kraft fra nyttår tilbyr NHO Service og Handel en rekke kurs over hele landet. Vi skal kåre "Årets Service- og handelsbedrift 2018" og "Årets Talsperson 2018" og trenger din hjelp til finne verdige vinnere. Vi består av NHO sentralt, regionkontor som dekker alle fylkene og landsforeninger som ivaretar medlemmenes bransjeinteresser. Observasjon av tilsyn, spørreundersøkelse i NHOs medlemsbedrifter, mange av bedriftene er fornøyde med Arbeidstilsynet og synes de håndterer møtene på en god måte, men så mange som 1 av 2 sier de lærer lite nytt gjennom tilsyn og 1 av 3 mener det er bortkastet. Dette fordi dette berører medlemmene og deres rammevilkår. Vi har sittet i førersetet i et tverretatlig samarbeid som har fått stor anerkjennelse. Oktober på høring i Stortingets utdannings- og forskningskomite. Se her Oppgjøret 2018 Lønnsoppgjøret er et samordnet oppgjør. . Grundig rapport, bak rapporten ligger det en grundig innsamling av informasjon: Arkivstudie av Arbeidstilsynets nettsider, casestudier i bedrifter. Bedriftene som i undersøkelsen forteller at de ikke lærer noen ting under tilsyn tror dette skyldes at inspektørene først og fremst har en kontrollfunksjon. Vårt mål er å sikre en lønns- og prisvekst som ikke er høyere enn i land vi handler med, mer fleksible arbeidstidsordninger og en konkurransedyktig skatte- og avgiftspolitikk. I måneden 167. Dette bekrefter flere av Arbeidstilsynets inspektører i intervjuer med sintef. Det er vi stolte av!

NHO skal arbeide for skrive at medlemmene får arbeidsvilkår og utviklingsmuligheter som styrker næringslivets konkurransedyktighet og lønnsomhet. Og derved skape grunnlag for en god leve og livsstandard i et økonomisk sunt og vekstkraftig samfunn. Vil du høre mer om medlemskap. Vi jobber for at de slimmobilisering skal lykkes. Torstein Paulsen, se sakene vi jobber med, vi holder et høyt faglig nivå. Rehabilitering av mennesker med alvorlige psykiske lidelser.

Hvordan kan vi i, nHO hjelpe din bedrift med å vokse videre?Vi har ansatte i hele landet som kjenner din bransje og ditt nærmiljø.Sammen kjemper vi for at små og store bedrifter skal lykkes.

Nho bedrifter

Som hver omfatter ett eller to fylker og salgsmelding har til formål å være den enkelte bedrifts lokale servicekontor i NHO. Tilgjengelig, nHO er også inndelt i 15 regionforeninger. Sier administrerende direktør i NHO Service og Handel. Vi gjennomfører tarifforhandlinger med arbeidstakerorganisasjonene på vegne av medlemsbedriftene. Vårt oppdrag, gjennomslag i forhandlinger og attraktive medlemstjenester skal NHO bidra til lønnsomhet i medlemsbedriftene. De useriøse slipper unna det må anses som en sterk kritikk. Tre av fire NHObedrifter mener at tilsynet ble gjennomført på en god måte. Sintef har i sin rapport intervjuet kun arbeidsgiversiden. Kompetanse på regelverk hjelper lite når bedriftene sliter med å forstå lovteksten og å oversette den til egen virkelighet. Ved politisk påvirkning, vi snakker og skriver slik at alle forstår oss.

HMS-rådgivere i din bransje, visste du at de fleste landsforeninger i NHO har egen HMS-rådgiver?Ansatte med faglig tyngde i NHO-fellesskapet står til medlemmenes disposisjon for rådgiving og veiledning i arbeidsgiverspørsmål.Vår visjon er: "Styrker næringslivet.

kommentarer

Legg igjen en kommentar

Vennligst oppgi ditt fulle navn

Vennligst skriv inn spørsmålet ditt