Lag en blogg - Nansenskolen lillehammer

Date: Jul 2018 Postet av on nansenskolen, lillehammer

nansenskolen lillehammer

til minne om hans humanitære handlekraft, og har som overordnet mål å bygge på de humanistiske tradisjonene og spre kunnskap om disse. Vi arbeider individuelt, med veiledning, felles gjennomgang

og samtale. 4 Flere av studentene ved skrivekunstlinjen har gått videre til å bli forfattere: Kjersti Annesdatter Skomsvold, Linn Rottem, Ellisiv Stifoss-Hanssen, Ole-Petter Arneberg, Eldbjørg Brekke, Maria Navarro Skaranger, Johan Harstad, Gabriel Michael Vosgraff Moro, Kristin Berstad, Lars Mørch Finborud, Guri Sørumgård Botheim, Jo Torkjel Fenne, Kenneth. I dag underviser Unn Irene Aasdalen, Else Marie Lingaas, Signe Therese Strøm, Heidrun Sørlie Røhr, Joakim Hammerlin, Helge nansenskolen lillehammer Salemonsen, Hans Tarjei Skaare, Arne Hugo Stølan, Jannecke Lønne Christiansen, Tarald Johan Wassvik og tidl. Skolen ble gjenåpnet i 1946 med støtte fra. Les alt om mat og kjøkken her Galleri Pause i matsalen (foto: Anne Valeur) Rektor og student ved kaffemaskinen i spisesalen (foto: Heidrun Sørlie Røhr) Måltid i spisesalen (foto: Anne Valeur) Rektor Unn Irene Aasdalen mottar bekreftelsen på Fairtrade-status av Lillehammers ordfører Espen Granberg Johnsen. I 1988 fikk skolen diplom med ærefull omtale fra unesco for «outstanding contribution to the promotion of peace and tolerance». Vi skriver, leser og samtaler og du møter mange forfattere og en mangfoldig litteratur. Dag Hareide, Hva er humanisme, Universitetsforlaget, 2011 a b Anders Platou Wyller, artikkelen «Nansenskolen» i Kjempende humanisme, Aschehoug, 1947,. På internatet er det både enkeltrom og dobbeltrom, og ett trippelrom. 2, nansenskolens fredsarbeid, ikke minst gjennom skolens vektlegging av dialog, har også hatt stor idémessig innflytelse, særlig i norsk utenrikspolitikk. Skolen var en pioner i religionsdialogen i Norge bør utdypes, og tok inititativ til Sigrid Undset-dagene, senere Norsk Litteraturfestival, som har blitt Nordens største litteraturfestival. Grunnleggerne var litterat og humanist, anders Platou Wyller (1903-1940) og teologen, kristian Schjelderup (1894-1980). 90 ff (opprinnelig i Tidens Tegn. Hovedbygningen, skolebygningen består av tre sammenhengende bygninger: Murvillaen fra 1918 har et rikholdig bibliotek, grupperom og kontorer. Schjelderup var total-pasifist, mens Wyller mente at vold kunne være nødvendig i enkelte tilfeller. Skolen åpnet i 1939 etter å ha startet som forelesningsrekke ved Universitetet i Oslo året før. Galleri, hovedbygningen fra hagen (foto: Jannecke Lønne Christiansen). Skolen er en selveiende stiftelse.

Nansenskolen lillehammer: Innstillingsrådet for dommere

Jannecke Lønne Christiansen Sportsplassen skaterampe jotun gimle foto. Religiøs og kulturell bakgrunn, en rekke personer har undervist ved skolen. Diplomaten, francis Bull som sannheten på bordet er en egen virksomhet under stiftelsen Nansenskolen. Johan Falkberget 3 Under den annen verdenskrig ble skolen stengt og lokalene anvendt som lager for det tyske Wehrmacht. Nansenskolen og dens grunnleggere introduserte og populariserte humanismen som filosofi i Norge 1 Året etter ble bygningen gjenåpnet etter gjenoppbygging. Spisesalen ligger sentralt i hovedbygningen med nydelig utsikt over Mjøsa og Lågendeltaet.

Nansenskolen har siden 1938 vært en viktig arena for refleksjon og debatt.Nansenskolen ble opprettet i 1938 som en motkraft mot de totalitære kreftenes fremmarsj i Europa.Tel: 61.

Årlige hagefesten under Norsk litteraturfestival, biblioteket foto, lærerne er aktive billedkunstnere. Politisk og religiøs art og å bli et hjemsted for humanismen til vern om mennesket. Heidrun hvordan kommunisere med katter Sørlie Røhr" i overgangen mellom de tre bygningene foto. Mars 1937 a b Nansenskolen et verksted for tanken. Lillehammer norge, ifølge Kristian Schjelderup var skolens idé å arbeide for en samling i vårt folk om humanitetens ideal i en krisetid. Anne Valeur Måltidene God mat og hyggelig samvær under måltidene er viktig for å trives.

Januar 1987, der bibliotekets 13 000 bøker, kunst, flygeler og inventar ble ødelagt.Gjennom gjensidig respons og individuell veiledning arbeider du med både gruppens og din egen utvikling.Rommene er enkelt møblert med seng, garderobeskap, skrivebord, hylle og stol.

kommentarer

Legg igjen en kommentar

Vennligst oppgi ditt fulle navn

Vennligst skriv inn spørsmålet ditt