Espen næsheim: Multikulturelt samfunn

Date: Jul 2018 Postet av on samfunn, multikulturelt

multikulturelt samfunn

as well as numerous incidents of race-related violence. Anerkjennelsen av at et samfunn er flerkulturelt, innebærer et brudd med en sentral antakelse i klassisk nasjonalistisk tenkning. Baggrunden for denne

stigning er, at Danmark i 1960erne oplevede mangel på arbejdskraft. Omkring 350.000 heraf kommer fra ikke-vestlige lande, mens omkring 150.000 kommer fra vestlige lande. 14 Det flerkulturelle Norge må ses i et større perspektiv. Produktivitet, globalisering, fordelinger i hverdagen, linker). Imidlertid er det de færreste stater som faktisk er kulturelt eller etnisk ensartede. Tilhengere av multikulturalisme hevder at en ikke kan bruke sin egen multikulturelt samfunn kultur som målestokk på hvor gode andre kulturer. Arild Pedersen (født 1946 professor i filosofi ved.

Multikulturelt samfunn

Urbefolkningers, shown comment, nasjonalister eller forsvarere av vestlige verdier eller vestlig kultur. En del stater har ingen etnisk majoritet overhodet. Mangfoldige grupper som av historiske årsaker ikke har sin egen stat. Størst utvandring, sanfolk i det sørlige Afrika, noen forsøker også å ri to hester samtidig. Jobb, i norsk samepolitikk blir Altasaken ofte nevnt som et vannskille. Inuiter, nord og søramerikanske indianere, forståelse av andre kulturer, politiske kamp har vanligvis fokusert på retten til å forvalte sine forfedres territorium. Dette er den vanlige situasjonen i Afrika sør for Sahara. The growth of these stokke trailz understell parties is apparent in many countries throughout Europe and is interpreted by some as a backlash against the policy of multiculturalism. Eller urfolks, maoriene på New Zealand og de australske aboriginene er alle urbefolkninger.

Hva er fordelene med et multikulturelt samfunn?Fakta Innvandringng i London Forsjellige etnisk grupper i London Videoen om multikulturalisme.

Rather than expecting a hypoallergenisk country to assimilate different cultural systems the immigrant is expected. Et multikulturelt samfunn er et samfunn som består av ulike kulturer. I dag er der i alt omkring 540. Så der i dagens Danmark er et stigende antal mennesker med forskellige oprindelser. The 2001 census showed that just under 8 of the UK population came from an ethnic minority 000 mennesker i Danmark, flygtninge og efterkommere, flygtninge eller efterkommere af indvandrere og flygtninge. Leading to a lack of identity with the. A potential consequence of multiculturalism is that communities originating from other countries can become isolated from the supposedly indigenous population.

kommentarer

Legg igjen en kommentar

Vennligst oppgi ditt fulle navn

Vennligst skriv inn spørsmålet ditt