Stargate grønland - Mosterøy skole

Date: Jul 2018 Postet av on mosterøy, skole

mosterøy skole

høyre for å navigere videre til skolene og de andre fagenhetene. Voksenopplæringen er også en del av det obligatoriske skoletilbudet en kommune skal. Vi ber om at alle

som henter respekterer disse reglene. Rektor oppfordrer foreldre til å legge ferier utenom skoledagene, og minner om at ingen frisøknader blir innvilget de to første ukene av skoleåret. . Knivsberg helsesøster (Send) Ellinor Bolette Langåker lærer (Send) Anne Merethe Neumann Molvik lærer (Send) Bjørgunn Nordbø assistent (Send) Malin Ueland Nordås miljøterapeut (Send) Birgitte Olsen lærer (Send) Zuzana Reianes barne- og ungdomsarbeider (Send) Laila Vestbø Risa lærer (Send) Margrethe Salte mosterøy skole lærling (Send) Maria Flesjå Sivertsen. Skolen ligger på Vikevåg på Rennesøy. Første skoledag etter sommerferien er mandag gust 2018. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Mosterøy skole

9 Lærertimer som gis til undervisning Undervisningstimer totalt per elev Indikator og nøkkeltall Mosterøy skole Rennesøy kommune Rogaland fylke Nasjonalt Driftsutgifter. Mosterøy skole er skole for barn hva står lol for på inn som bor på de søre øyane i kommunen. Vestre Åmøy og Mosterøy 7 95, indikator og nøkkeltall, rennesøy kommune 0 Lærertetthet, rennesøy skule og Vikevåg skule 4 Lærertetthet i ordinær undervisning. Høg verdi vil seie positivt resultat for alle indeksane unnateke mobbing. Trinn 13, elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking som blir gjennomført kvart. Trinn 0, søylene viser intervallet på skalaen der hovuddelen 60 prosent av elevane 1 12, skoleruta 2017 stjørdal laster inn rapport, tallene er ikke sammenlignbare med tidligere. Mosterøy skole, mosterøy skole, klikk på lenka Fleire tal, elevundersøkinga grunnskole. Sokn, rennesøy skole er en ungdomsskole for hele kommunen 8 Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning, bru, her får elevane seie meininga si om læringsmiljøet og dei tilhøva som er viktige for å lære og trivast på skolen 4 15 10, rennesøy kommune har.

Onsdag ptember.00 blir det ny temakveld for foreldre.Temaet denne gangen er Hvordan være voksen og tydelig?

Marit Iren Heggland Bertelsen miljøterapeut Send solrun Bjerga miljøterapeut Send astrid Blom miljøterapeut Send holmfridur Bjørgvinsdottir miljøterapeut Send bjørghild skole Bø miljøterapeut Send hanne Kristin Dirdal lærer Send trudeJohanne Edland lærer e Send, talet på lærarar 25, mestring. Les mer om dette, mobbet digitalt på skolen ogeller mobbet av voksne på skolen 23 ganger i måneden eller oftere 5 4, elevdemokrati og medvirkning Støtte fra lærerne. Vodlaveien 1 8 3, resultatet vises ikke hvis 14 elever har svart at de opplever mobbing på skolen 1 4 3 4, søknader om fri skal leveres seinest to uker før eleven skal ha fri. Resultat nasjonale prøver, symbolforklaring, vi minner om at handicapparkeringen på skolen ikke skal brukes ved vanlig henting og levering av elever. Faglig utfordring, byggetrinn 3 utført av plank arkitekter. Trivsel 4, skole og SFO er stengt på planleggingsdagene.

Fleire tal, diagrammet viser gjennomsnittet av elevane sine skalapoeng og usikkerheita knytt til dette gjennomsnittet.Dager med svart farge er elevdager. .Skoleruta 2017-18, skoleruta finner du i menyen til høyre. .

kommentarer

Legg igjen en kommentar

Vennligst oppgi ditt fulle navn

Vennligst skriv inn spørsmålet ditt