Alf marcus wiegaard - Menneskekroppen akademika

Date: Aug 2018 Postet av on akademika, menneskekroppen

menneskekroppen akademika

som brukes i alle helsefagrelaterte disipliner. Emner, anatomi/fysiologi/sykdomslære, dette emnet gir opplæring i grunnleggende anatomi og fysiologi, samt relevante sykdommer uten at du trenger bakgrunn i medisin eller biologi.

Denne utdanningen er ikke en fagskoleutdanning, men en yrkesrettet utdanning som tilbys av Treider Kompetanse. Du vil få kjennskap til diverse lover og forskrifter som taushetsplikten, journalforskriften menneskekroppen akademika og pasientrettighetsloven. . Undervisningen tar sikte på å gjøre deg reflektert over egen rolle i møte med pasienter, menneskekroppen akademika pårørende og kolleger. Utdanningen er praktisk rettet og legger grunnlaget for at du skal kunne jobbe i kontoradministrative funksjoner, med både pasienter, pårørende og helsepersonell. En medisinsk sekretær må kunne skrive medisinsk dokumentasjon som journaler, epikriser og operasjonsbeskrivelser effektivt og riktig. . Du læres opp i laboratoriearbeid både teoretisk og praktisk. Du lærer hvordan diagnostisering ofte foregår, samt hvordan enkelte sykdommer kan forebygges ved hjelp av eksempelvis riktig kosthold og endret livsstil. Det er derfor viktig for forståelsen av all medisinsk faglitteratur. God kunnskap i faget er viktig for å unngå feil i pasientdokumentasjon. Du får også trening i å bruke relevante IT-systemer i helsevesenet. Hvis du ønsker jobb i primærhelsetjenesten (legekontor) anbefaler vi tilleggsmodulen i skiftestuearbeid. Opplæring i: kapillær- og venøs blodprøvetaking, prosedyrer for analyse av blod, urin, etc. Psykologi og etikk, en medisinsk sekretær vil ofte møte pasienter og pårørende i vanskelige livssituasjoner og må kunne imøtekomme ulike menneskers behov for omsorg og hjelp. . Menneskets behov for mestring og opplevelse av egne ferdigheter og kompetanse er en viktig del av undervisningen. Skriving av journaler, epikriser, polikliniske notater, operasjonsbeskrivelser og henvisninger med aktuelle blanketter og journalnotater. Det legges stor vekt på praktisk trening i ulike teknikker kombinert med en teoretisk forståelse av de ulike emnene. Vi har bøkene som kan inspirere og veilede deg. Det gis i tillegg opplæring i å bruke aktuelle oppslagsverk, herunder Felleskatalogen, medisinsk ordbok og lignende. Finn din pensumliste her. Det kreves at yrkesutøverne har innsikt i egne og andres reaksjoner, og kan kommunisere på empatisk vis. Gjennom undervisningen får du kjennskap til oppbyggingen og normalfunksjonen til de forskjellige organsystemene i menneskekroppen.

Menneskekroppen akademika

Vi benytter det til enhver tid gjeldende og ledende materiell og utstyr. Samt skriving av pasientdata i form av journaler. Se mer, medisinsk sekretær er en praktisk rettet utdanning med meget gode jobbmuligheter på både sykehus og legekontor samt riktig kløe bruk av maler, prosedyrer for håndtering.

Alltid oppdatert på pensum og faglige nyheter.Besøk en av våre butikker eller bestill dine bøker på nett i dag!


Menneskekroppen akademika, Fremtidens skole

Og gir økt bevissthet omkring den enkeltes rolle i helserelaterte yrker. Innføring i sykehussekretærens arbeids og briller ansvarsområder. Småkirurgi og sterilt arbeid, tilleggsmodul i skiftestuearbeid anita Pris vår 2019.

Kurset vil gi økt kompetanse på mange av de vanligste undersøkelsene som utføres på et legesenter.Medisinsk terminologi, i faget Medisinsk terminologi får du i hovedsak opplæring i medisinske ord og uttrykk (medisinsk nomenklatur).

kommentarer

Legg igjen en kommentar

Vennligst oppgi ditt fulle navn

Vennligst skriv inn spørsmålet ditt