Gynekolog heggelund. Matematikk s1, Hoste blod sykdom

Date: Jul 2018 Postet av on matematikk

matematikk s1

sannsynligheten for at Solveig får grønt lys akkurat 16 ganger? Det er trekt ut ein komité på 5 medlemmer. Oppgåve 6 (1 poeng) Du skal svare på anten alternativ

I eller alternativ. Oppgave 4 (4 poeng) Solveig passerer et lyskryss 40 ganger på vei til og fra skolen i løpet av en måned. Bedriften kan selge hele produksjonen så lenge den holder seg under enheter per dag. Oppgåve (6 poeng) a) Rad nummer 0, 1 og i Pascals trekant er Skriv opp dei tre neste natron radene. E) Løs likningen f ( x). 1 c) Finn den momentane vekstfarten når. Den samlede vekten av bilene på ferja må ikke overstige. IKT-basert eksamen, ein grunnleggjande digital ferdighet til IKT-basert eksamen i matematikk er å kunne produsere digitale tekstar med matematisk innhald. 1 Eksamen REA306 Matematikk S1 Nynorsk/Bokmål 2 Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del skyr 1: Hjelpemiddel på Del : Framgangsmåte: 5 timar: Del 1 skal leverast inn etter timar. De to alternativene teller like mye ved vurderingen. Eksamen REA306 Matematikk S1 Høst/Haust 010 Side 8 av 16 9 Bokmål Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemidler på Del 1: Hjelpemidler på Del : Framgangsmåte: 5 timer: Del 1 skal leveres inn etter timer. Ein personbil veg i gjennomsnitt 1 t (tonn og ein lastebil veg. Talet på einingar Totalkostnad a) Bruk regresjon til å finne eit andregradsuttrykk for kostnadsfunksjonen når det blir produsert x einingar per dag.

Der oppgåveteksten ikkje seier noko anna. Linjal med centimetermål og vinkelmåler, del skal leveres inn senest etter 5 timer. Ein dag har han dårleg tid og kuttar strekninga med 0 og aukar farten med. B Bestem promillebriller den gjennomsnittlige vekstfarten i intervallet. D Hva er sannsynligheten for at Elise blir leder og en annen enn Mathias blir sekretær. N Eksamen REA306 Matematikk S1 HøstHaust 010 Side 4 av 16 5 DEL hognestad Med hjelpemiddel Oppgåve 3 8 poeng Elevrådet ved ein skole består av 9 jenter og 6 gutar. Det blir innført nye reglar, bruk uttrykket til å undersøkje kva for produksjonsmengder som gir overskudd. B Kva er sannsynet for at det blir gutar og 3 jenter i komiteen. La x vere talet på personbilar og y talet på lastebilar om bord på ferja ved ein overfart.

Det betyr at sensor vurderer i kva grad du viser reknedugleik og matematisk forståing gjennomfører logiske resonnement ser samanhengar i faget. C Kva er sannsynet for at Elise blir leiar og Mathias sekretær. Vil også ein alternativ metode kunne gi noko utteljing 4, b Teikne grafar som illustrerer ulikskapane i eit koordinatsystem. D Kva blir no den høgaste inntekta som er mogleg å oppnå på ein overfart. Tabellen nedenfor viser totalkostnaden i kroner ved noen produksjonsmengder. Arealet av hele ferjedekket er 100. Finn den fordelinga av personbilar og lastebilar som gir høgast inntekt for selskapet. B Bruk Pascals trekant matematikk til å bestemme binomialkoeffisientene.

Oppgave (6 poeng) a) Rad nummer 0, 1 og i Pascals trekant er Skriv opp de tre neste radene.Om oppgaven krever en bestemt løsningsmetode, vil også en alternativ metode kunne gi noe uttelling.Dei bestemmer seg for å trekkje ut dei 5 personane tilfeldig.

kommentarer

Legg igjen en kommentar

Vennligst oppgi ditt fulle navn

Vennligst skriv inn spørsmålet ditt