Lydbok norsk gratis, Lisensavgift; Global helse

Date: Aug 2018 Postet av on lisensavgift

lisensavgift

i perioden 20År, nRK-lisens kr kr kr kr kr kr kr,2 kr,7 kr,7 kr, nRK-lisensen. Ekspertutvalget anbefalte en årlig avgift, på samme nivå som i dag eller lavere, men

knyttet til om du disponerer en bolig, uavhengig om husstanden har. For oss har det vært viktigst å lage en rapport som danner et grunnlag for hvordan man kan ta vare på NRK som sådan på best mulig måte, sier Rimmereid. Vil gratispassasjerene til livs, lederen for Rimmereidutvalget, Tore Olaf Rimmereid. «Den teknologiske utviklingen har ført til at plombering ikke er noe effektivt virkemiddel for å blokkere en mottaker fra å vise kringkastet innhold. Jeg skal legge fram et forslag til Stortinget nå snart, så får vi se hva som skjer, sier Skei Grande til Dagbladet. Her får du vite hvordan. Om kringkastingsavgiften, fra starten i 1933 var NRKs virksomhet finansiert dels ved hjelp av en kringkastingsavgift og dels ved en stempelavgift, eller apparatavgift. Og syns du NRK-lisensen gjør et stort innhogg i lommeboka, kan det være interessant å se nærmere på hvordan den har utviklet seg de siste ti årene. Det ligger et forslag ute til høring som blant annet sikter til nettopp dette, sier Jansen. Han tror at allerede før dette, kan plomberings-smutthullet stenges helt. Kan glendale vegghylle mål ikke si mer om NRK-finansiering Spørsmålet som gjenstår, er hva dette betyr i praksis. Dette utgjorde 97,2 prosent av NRKs inntekter det året. Det er for tidlig å svare detaljert på dette nå, sier Hofstad Helleland. Negative reaksjoner, flere profilerte politikere har i ulike medier i dag uttalt seg negativt til Rimmereidutvalgets forslag. Akkurat hvordan den vil slå ut for hver enkelt, vil hun ikke si, men ministeren er tydelig på at dagens avgift ikke tar hensyn til om husstanden består av en av lav inntekt eller flere med høy aksonometrisk tegning inntekt. Ulike måter å kreve inn NRKs lisensavgift i fremtiden har vært den viktigste arbeidsoppgaven for det regjeringsoppnevnte ekspertutvalget i over et år, som overleverte sin rapport til Kulturminister Linda Hofstad Helleland tidligere i dag. Som det at du med dagens regelverk, hvor lisensbetaling er basert på at du har et fjernsynsapparat med mottaker til å motta TV-sendinger med, kan få fritak for betaling ved å plombere TV-apparatet, slik Dinside har fortalt om tidligere. DinSide forklarer her hvordan du plomberer. Men du kan slippe unna hele TV-lisensen.

Sier Skei Grande til Dagbladet, hun vil overfor Dagbladet lisensavgift ikke si mye om hva innholdet i meldingen lisensavgift blir. Sa Freddy Lysfjord, teknologisk og sosialt er den ikke lenger legitim. Til for noen få år siden. Sier kulturministeren, vil du unngå å betale et saftig purregebyr. Det fremstår som urimelig at man kan omgå betaling av kringkastingsavgiften ved å plombere mottakeren samtidig som den kan benyttes til å få tilgang til et fullgodt fjernsynstilbud skriver kulturdepartementet i sitt høringsnotat. For eksempel utvidelse av tilbudet i løpet av perioden. Samme om det for eksempel er. Flere sider ved NRKs kostnader kan være med på å forklare økningen du viser til. I tillegg har de opplevd økte pensjonskostnader og ekstraordinære investeringer og endringer av oppdraget.


Kolstad fotball Lisensavgift

Det betyr alt utstyr som kan ta i mot fjernsynssignaler og videreformidle dem direkte. Slutt på fritak ved plombering av TVen Enkelte endringer av dagens betalingsregler. I løpet av et par år tipper jeg vi har en modell som går på beskatning enten på hver enkelt person eller hver enkelt husstand. Som grunnlag for sitt forslag, i fjor la, mens flertallet i Stortinget har holdt en knapp på innføring av personskatt. Du må betale uansett om du ser på NRK eller ikke. Radioavgiften ble tatt bort fra 1977. Velger du derimot å ha såkalt plombert. Eller basalcellecarcinom NRKlisensen som mange kaller den. Skal endres, dagens NRKlisensavgift er både utdatert og urettferdig knyttet til gammel teknologi og husstander. Ifølge Dagbladet har Arbeiderpartiet vært positive til en husstandsavgift som erstatning for TVlisensen.

kommentarer

Legg igjen en kommentar

Vennligst oppgi ditt fulle navn

Vennligst skriv inn spørsmålet ditt