Mal brev - Kobbevik og furuholmen oppdrett as

Date: Jul 2018 Postet av on furuholmen, kobbevik, oppdrett

kobbevik og furuholmen oppdrett as

og Furuholmen Oppdrett AS 5392 Storebø, sentralbord:, daglig leder. Nøkkeltall for Kobbevik og Furuholmen Oppdrett AS i 2016 og 2015. Kobbevik og Furuholmen Oppdrett får avslag på sin

søknad, mens vi går videre med behandlingen av søknaden til Atlantis Subsea Farming, begrenset til to tillatelser. Driftsresultat endte på 230 mill kr, mot 41 i 2015, nær en seksdobling. Han legger til at det også på vegne av norsk skipsbyggingsindustri og regional verdiskapning er all grunn til å glede seg over denne kontraheringen. Lakse,- og ørretproduksjonen foregår i Austevoll samt i 4 nabokommuner, og samarbeider med havforskningsinstituttet sin havbruksstasjon i Austevoll og med. Selskapet eier også 1/3 del av Hardingsmolt. På de to siste regnskapsårene har Kobbevik Furuholmen generert 80 millioner kroner i utbytte til eierne. Åresresultatet ble i fjor 148,8 millioner kroner, mot 223 millioner kroner i 2016. Selskapet hadde ifølge styrets årsberetning i 2016 26 årsverk, hvorav 1,1 årsverk ble utført av kvinner. Birkeland AS eier og driver datterselskapene. Birkeland Fiskebåtrederi AS, Kobbevik Furuholmen Oppdrett AS og Talbor. I tillegg utvikler. Gir deg bedriftsinformasjon om Kobbevik og Furuholmen Oppdrett. Finn v eibeskrivelse, kontaktinfo, regnskapstall, ledelse, styre og eiere. Kobbevik og Furuholmen oppdrett AS fra, Hordaland. Fjoråret ble både inntekstgivende og utbytterik for Austevoll-s elskapet Kobbevik og Furuholmen Oppdrett. Kobbevik Furuholmen Oppdrett AS driver 7 konsesjoner for op pdrett av laks og ørret. Selskapet eies av Brødrene Birkeland AS, som igjen. Kobbevik og Furuholmen Oppdrett.

Birkeland Fiskebåtrederi AS driver MS Birkeland som har oppdrett likt kvotegrunnlag som MS Talbor 425 kolmulekvote, og er dessuten utrustet for surveyoppdrag der. Akvakultur, og har fullstrukturert kvotegrunnlag for pelagisk fiskeri med 650 tonn basiskvote. Fiskeridirektoratet, to nye avklaringer på søknader om utviklingstillatelser. Fugro Survey AS er samarbeidspartner, slik at optimal fiskevelferd oppnås for hele spekteret fra smolt til slaktefisk. Vannbehandlingsanleggene blir førsteklasses og fiskens miljøforhold optimale om bord. Det er lagt svært stor vekt på utvikling av cargo systemer. Birkeland AS administreres gjennom datterselskapet, daglig leder i rederiet er Ingebrigt Landa. Birkeland AS et landområde på Bjånesøy i Austevoll gjennom eiendomsselskapet Bjånesøy Eiendom AS som er under etablering.

Kobbevik og Furuholmen Oppdrett AS 5392 Storebø Sentralbord: [email protected] Landa Biologisk sjef.

Kobbevik og furuholmen oppdrett as. Hotell leangen

Ingebrigt Landa, framdriftsanlegget er dieselelektrisk og fartøyet er klargjort for installasjon av batteripakke. Birkeland AS eier groviser og driver datterselskapene. Stord og Austrheim kommuner, selskapet driver med syv konsesjoner i Austevoll. Og skal leveres i april 2020. Omsetningen i 2017 ble 408 millioner kroner mot 520 året før. Som igjen eies ca 50 av Austevoll Seafood. Birkeland Fiskebåtrederi AS, den får verftets byggenr, teknisk sjef.

Atlantis Subsea Farming AS har tidligere mottatt en avklaring om at deres konsept faller innenfor ordningen med utviklingstillatelser.I 2016 delte selskapet ut 50 millioner kroner i utbytte.Fartøyet får stor fleksibilitet hva angår ulike behandlingsmetoder.

kommentarer

Legg igjen en kommentar

Vennligst oppgi ditt fulle navn

Vennligst skriv inn spørsmålet ditt