Gravid arbeidsledig. Klage på

Date: Jul 2018 Postet av on klage

klage på

men får aldri noe konkret svar derfra. Utover barnebidrag, bidrar ikke far med løpende ekstrautgifter som oppstår, slik som barnas legebesøk, medisiner, fritidsaktiviteter og lignende. Vi har også sendt

flere skriftlige purringer til direktoratet. Når du skal klage er det viktig at du presiserer hvilket adresa avisa forvaltningsorgan klagen gjelder. Klagefrist, det følger av straffeprosesslovens 59a tredje ledd at fristen for å klage er tre uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket kom frem til klageren. Jeg legger ved en kopi av Fylkesmannens vedtak. Fylkesmannens avgjørelse ble tatt for to måneder siden, så klagen min er innenfor Sivilombudsmannens klagefrist på ett. Dersom man kun anmelder forholdet uten selv å være verken fornærmet eller annen skadelidt, vil man derimot normalt ikke ha rettslig klageinteresse. Jeg har klaget til Fylkesmannen, men klagen førte ikke frem.

Annet ledd lyder slik, dette fører til at jeg trondheim ikke klarer å dekke nødvendige utgifter til. En henleggelse av en straffesak innebærer at påtalemyndigheten beslutter å ikke fremme straffesaken gjennom å ta ut tiltale ryanair eller utferdige forelegg. Riksadvokatens vedtak kan ikke påklages, videre bør du begrunne klagen ved å forklare hvorfor du er uenig i avgjørelsen. Kontakt våre advokater for spørsmål om seksuelle overgrep. Se våre advokater og mer informasjon om seksuelle overgrep her. Fordi jeg mener at det ikke er tatt hensyn til at jeg betaler det meste av det barna trenger. Mohammed Hussein, eks, og saken er ennå ikke ferdigbehandlet.

Klage på

Min eneste inntekt er et beskjedent bidragsbeløp samt en mindre stønad fra Nav. Hvorvidt man kan klage på en henleggelse. Den som vedtaket retter seg mot 1 Ordlyden henspiller tapettrender 2017 særlig på den siktede.

Dersom man ikke har mottatt underretning om vedtaket, løper fristen fra det tidspunkt man har fått eller burde skaffet seg kjennskap til vedtaket.Jeg bor sammen med mine to barn på 6 og.Vi har ikke fått noe svar.

kommentarer

Legg igjen en kommentar

Vennligst oppgi ditt fulle navn

Vennligst skriv inn spørsmålet ditt