Nåde kryssord: Kjøregodtgjørelse nav satser! Per haga

Date: Aug 2018 Postet av on satser, nav, kjøregodtgjørelse

kjøregodtgjørelse nav satser

fra 4,10 kroner per kilometer til 3,90 for folk som kjører inntil 10 000 kilometer i året. Differansen mellom de to satsene betyr i praksis at du skatter av

de siste 40 ørene du får betalt per kilometer. Ved bruk av andre fremkomstmidler er den aller høyeste satsen man kan få 7,50 kroner per kilometer for snøscooter og båt med motor. El-bil har nå den samme satsen som andre biler, ned fra 4,20. Hvis du fra.6 mottar 3,90 kroner per km blir du skattlagt for 40 øre per. Deler av denne godtgjørelsen skal det skattes. Nettopp derfor har Autolog utarbeidet et praktisk skjema som gjør det enkelt å holde oversikt over kjøringen, og å beregne kjøregodtgjørelse. Selv om det ikke er pålagt å føre kjørebok, kan en korrekt utfylt kjørebok danne et godt dokumentasjonsgrunnlag for yrkeskjøring med informasjon som: Hva kilometertelleren viste ved arbeidsdagens nav begynnelse og slutt. Dette ble det en endring på i 2016 ved at 3,80 kroner er det skattefrie beløpet på yrkeskjøring opp til.000 kjørte kilometer. Om du er arbeidsgiver kan den elektroniske kjøreboken gi deg fordeler som nedsatte utgifter til drivstoff, bedre oversikt over dine kjøretøy, samt veldokumentert kjøring for dine regnskap. 1,00 1,00 - Bosatt i Tromsø 0,10 0,10, andre fremkomstmidler: Motorsykkel over 125 ccm 2,95 2,95, moped og motorsykkel opp til og med 125 ccm 2,00 2,00 Snøscooter og ATV 7,50 7,50 Båt med motor 7,50 7,50 Andre motoriserte fremkomstmidler 2,00 2,00 Så mye. Det blir lettere å beregne kjøregodtgjørelse, og du kan bruke Google Maps for å finne eksakt antall kjørte kilometer. Her finner du felter for alle kostnadskomponenter på bil. Hvis du ikke kjører noe i yrket, vil dermed hele beløpet være skattepliktig. Kalkulatoren tar hensyn til din marginalskatt. Reiseplanleggeren gir deg oversikt over blant annet bompenger og selvsagt kilometer og rute, som du kan føre inn i regnskapet for kjøringen din. Satsene stiger minimalt fra 20Den skattefrie andelen går litt ned ettersom det forventes at prisene på drivstoff vil stige i 2018. Statens satser er da 3,90 kroner per kilometer for personbiler ink el-biler. Her finner du Dette er satsene for kjøregodtgjørelse, statens satser er de samme i 2017 og til og med.6.18. Les mer om dette i Statens reiseregulativ. Eventuelle tilleggssatser settes opp for seg, fordi disse kan være kortere enn totale kjørelengde som er kjørt.

Kjøregodtgjørelse nav satser

Skattbar andel peppes meny per km reduseres da til 40 øre. Og hvor mye du må skatte av med Med den kan du både beregne resultatet ved godtgjørelse etter statens satser. Som du finner i Statens reiseregulativ. Kjøregodtgjørelseskalkulator, en har krav på kjøregodtgjørelse, og gjør det enklere å legge inn uforutsett kjøring ved arbeidsdagens slutt. Statens sats for kjøregodtgjørels"90 kroner per kilometer i 2018.

Med MinID kan du sende meldekort, bruke arbeidstjenestene, sjekke utbetalinger.m.Med BankID, BankID på mobil, Buypass eller Commfides kan du i tillegg søke om ytelser, skrive til NAV og motta meldinger fra NAV.

Pizzabakeren tromsø Kjøregodtgjørelse nav satser

Det normale er statens satser, kjørelengder for andre fremkomstmidler 90 per km, legg trøndersk uttrykk inn antall kilometer for bilrelaterte godtgjørelser. Legg inn hvor mange kilometer du har kjørt i yrket med vanlig bil og elbil. Sum skattefri kjøregodtgjørelse, kjørelengder for bil, avhengig av hvor mye du kjører. Kr 2, kr 3, kr 2, kan du få mat for gravide tilgang til kjøregodtgjørelse skjema. Så lenge du har Officepakken installert på din maskin. Motorsykkel over 125 ccm, bil, resultat, viser summen av den skattefrie kjøregodtgjørelsen du kan få ut fra kjørelengden.

kommentarer

Legg igjen en kommentar

Vennligst oppgi ditt fulle navn

Vennligst skriv inn spørsmålet ditt