Hvordan avslutte tidal abonnement, Ikke møte opp på konteeksamen

Date: Aug 2018 Postet av on ikke, opp, konteeksamen, møte

ikke møte opp på konteeksamen

universiteter og høyskoler 5-3 (6). Dersom studenten har brukt tre forsøk må man søke institusjonen om et fjerde forsøk. Alle hjelpemidler skal være tilgjengelig for kontroll under eksamen.

Eventuelle diskusjoner underveis i arbeidet kan også være aktuelt, men selve besvarelsen skal være utformet av den enkelte kandidat alene og avskrift eller kopiering er ikke tillatt. Den nye sensuren er endelig og kan ikke påklages, jf Lov om universiteter og høyskoler 5-3 (7). En klage på formelle feil skal være skriftlig og begrunnet. Merk at det tar 1-3 dager før betaling er registrert i våre systemer. På hjemmeeksamener, oppgaveinnleveringer (foruten bachelor- og masteroppgaver) og mapper er det ikke krav om bruk at standard forsidemal på besvarelsen. Du kan mistenkes for fusk eller forsøk på fusk dersom du blant annet: Ikke gir opplysninger om kilder du bruker (dette gjelder alle typer kilder; skriftlige, muntlige, publiserte/ikke publiserte, digitale.v.) Gir inntrykk av at besvarelsen er mer selvstendig enn den faktisk er (oppgaver. Ved dokumentert gyldig fravær har du rett til ny eksamen (kontinuasjonseksamen). Eventuelle vedlegg skal ha egen sidenummerering. Benytt vårt digitale skjema Hva skjer hvis lånekassen tilleggsstipend du trekker deg fra eksamen, ikke møter, ikke leverer besvarelse, avbryter eksamen eller blir syk? Det er viktig at det tydelig framgår hva som er ens egne tanker og ideer, og hva som er lånt av andre. Merk at enkelte emner kan avvike i forhold til antall forsøk. Dersom du skal klage over karakterfastsetting, bruk e-skjemaet nedenfor: For mer informasjon, se også Lover, forskrifter og retningslinjer ved Nord universitet.

Sensur oppgis blogg soft aldri på telefon eller epost. Trykk på aktuelt emne under Kommende hendelser. Må du levere skriftlig dokumentasjon fra sakkyndig på at du har gyldig fravær senest innen en uke etter at eksamen ble avviklet. Bedømmelse av muntlig prestasjon og vurdering av praksisstudier eller lignende som etter sin art ikke lar seg etterprøve. quot; blir du registrert som ikke møtt og har brukt ett eksamensforsøk. Om besvarelsen skal være individuell eller en gruppebesvarelse. Syk under skoleeksamen Blir du syk under en skoleeksamen må du ta kontakt med en eksamensvakt før du forlater eksamenslokalet. Ikke møt" trukket før eksame" til eksamen gir ikke tilgang til ny eksamen konteeksamen Oppmelding til ny eksamen Oppmelding til ny eksamen gjøres på StudentWeb etter at semesteravgift er sitronlimonaden betalt. Syk før eksamen Dersom du blir syk og ikke kan møte på eksamen eller levere besvarelse innen fristen.

Du har plikt til sette deg inn i reglene som gjelder for hjelpemidler p eksamen og regler for kildebruk og sitering.Ved brudd p reglene kan du bli mistenkt for fusk eller fors k p fusk.Tekststørrelse Endre skriftstørrelse Hold Crtl-tasten nede.

Monter sandnes Ikke møte opp på konteeksamen

Må du be om ikke møte opp på konteeksamen begrunnelse umiddelbart etter at karakteren er kunngjort i StudentWeb. Informasjon med dokumentasjon legeattest ol sendes og skal inneholde. Din eksamensbesvarelse vil bli oversendt to nye sensorer.

Fagansvarlig, administrasjonen og eksamensvakter har rett til å kontrollere kandidatenes hjelpemidler før, under og etter eksamen.Du har da brukt ett eksamensforsøk.

kommentarer

Legg igjen en kommentar

Vennligst oppgi ditt fulle navn

Vennligst skriv inn spørsmålet ditt