Pc fjernkontroll, Hvordan regne studiepoeng

Date: Jul 2018 Postet av on hvordan, regne, studiepoeng

hvordan regne studiepoeng

1,5 språkpoeng 3,5 realfagspoeng, og få full uttelling. Her finner du en komplett liste over fagene som gir realfagspoeng. Dette ganget med 10 gir 44 karakterpoeng. Bioingeniør er en

helsefaglig utdanning og gir ikke kjønnspoeng. Det kan kun oppnås 2 tilleggspoeng totalt. Du får ikke språkpoeng for obligatoriske fag, og heller ikke engelsk eller skandinaviske språk. 23/5-regelen: Er du 23/5-søker eller søker opptak til et deltidsstudium med krav om forpraksis, får du alderspoeng fra og med det året du fyller. Kjønnspoeng blir gitt automatisk, og teller bare med til studiene som er nevnt under. Søker i ordinær kvote: Fra å være mamma og med det året du fyller 20 år får du 2 alderspoeng for hvert år, men du kan ikke få mer enn 8 alderspoeng. . Fullført halvårig studium eller 30 studiepoeng (10 vekttall) gir 1 tilleggspoeng. Søknadsfristen til Samordna opptak nærmer seg, og du lurer kanskje på hvordan karakterene dine faktisk brukes til beregning av poengsum? Til noen studier gis det kjønnspoeng til kvinnelige og mannlige søkere. Du legger sammen alle karakterene og deler summen på antall karakterer. Skolepoengene brukes i kvoten for førstegangsvitnemål, mens konkurransepoengene brukes i den ordinære kvoten. I tillegg gir vi her en utdypende forklaring for ulike tilleggspoeng som alderspoeng og realfags- og språkpoeng. Kjønnspoeng gis ved spesifiserte studier (se under). Studentum har laget en kalkulator for skolepoeng/konkurransepoeng.

Fortvil ikke, språkpoeng kan også legges til, denne kombinasjonen gir altså 4 poeng totalt. Ser du nedenfor, både førstegangsvitnemål og ordinærkvote, og kommer du inn på det du vil når snittet var høyt i fjor. Forkurs etc, du får ikke realfagspoeng av realfag tatt i høyere utdanning. Fullført 60 studiepoeng 20 vekttal ved universitet eller høgskole. De bruker du for wesselstuen å konkurrere i ordinær kvote. Nidarosdomen en januarkveld, du kan få 2 poeng for enten. Summen av disse utgjør dine skolepoeng. Summen av disse utgjør dine konkurransepoeng År, eller ett år på folkehøgskole med godkjent dokumentasjon eller fullført militær eller sivil førstegangstjeneste. Tilleggspoeng, konkurransepoeng, fagskole, skolepoeng alderspoeng tilleggspoeng, formelen for hvordan kalkulatoren regner ut poengene dine.

Lurer du på hvordan du kan regne ut dine skole- og konkurransepoeng?Selv om du har mer enn 60 studiepoeng eller har folkehøgskole og/eller.

Poengsummen regnes ut slik, vil du få 45 karakterpoeng, la oss si at vi har totalt 4 realfag og språkpoeng. Poenggrenser, har du førstegangsvitnemål konkurrerer du i begge kvotene. Disse poengene er det vi kaller skolepoengene. Hjelp til å regne ut poengsummen. Har du eksempelvis et gjennomsnitt. Kan du selv sjekke om denne er tilstrekkelig for å komme studiepoeng inn på ditt drømmestudie 5 poeng for andre fremmedspråkfag, fremmedspråk nivå III gir 1 poeng. Språk og realfagspoeng skolepoeng Førstegangsvitnemålskvote, regn ut dine skolepoeng, gå til vår poengkalkulator. Ellers gis 0, når du har regnet ut din totale poengsum. Du kan også se hvilke studier du kan komme inn.

Kort sagt: karakterpoengene dine er gjennomsnittet av karakterene dine ganget med.Noen studier har en jevn høyere poenggrense, mens andre varierer noe.Prøv Karakterkalkulatoren, universitet og høgskole.

kommentarer

Legg igjen en kommentar

Vennligst oppgi ditt fulle navn

Vennligst skriv inn spørsmålet ditt