Skolerute fjell kommune: Hvordan oppstår nordlys; Kunstgress på engelsk

Date: Aug 2018 Postet av on hvordan, nordlys, oppstår

hvordan oppstår nordlys

lysutsendelsen skjer ved bestemte energioverganger i atomkjerner. Partiklene fra solvinden må treffe nitrogenatomene mye hardere for at de skal eksitere. Men det er flere faktorer som spiller inn når

man jakter på nordlyset. Solvinden er imidlertid meget variabel. Særlig i sørligere land hvor nordlys ikke opptrer så ofte, ble det tatt som et varsel om krig og ulykker. Denne ekstra energien sendes ut som lys. Jorda vil rotere under ovalen med den geografiske polakse som rotasjonsakse, slik at et sted på Jorda med magnetisk bredde 67 grader vil ligge under ovalen i midnattsektoren og på ekvatorsiden om dagen. Birkelands arbeider innledet det vi kan kalle den moderne nordlysforskningen. Solvinden starter inne i sola. En teori gikk ut på at skyer og vær hadde noe med nordlyset å gjøre. Det omtales i oldtidens skrifter av blant andre Aristoteles, Plinius den eldre og Seneca. Derfor blir det forskjellig lys avhengig av hvilke molekyler partiklene fra sola kolliderer med. Direkte målinger med satellitter, slik som solsatellitten soho og magnetosfæresatellittene Cluster, gir data og informasjon om forholdene i kildeområdene. Kinesiske skrifter fra mer enn 2000 år før vår tidsregning beskriver noe som kan være nordlys. Perspektivvirkning kan imidlertid gi et helt annet inntrykk. Lyset er imidlertid svakere, og formene er annerledes enn i ovalen. Størmers fotografiske høydebestemmelser er nå blitt erstattet med direkte og mer detaljerte målinger fra raketter, men de bekrefter i stor grad Størmers resultater. Innenfor buer og bånd kan man også se strålestruktur. De fargerike kollisjonene skjer i fra 60 300 km over bakken. Partiklene fra solvinden har ganske stor bevegelsesenergi. På scandic stavanger airport grunn av trykket som solvinden utøver mot magnetfeltet, vil ovalen være litt forskjøvet mot nattsiden. Bredden av ovalen varierer fra 12 grader i dagsektoren og 510 grader i nattsektoren, avhengig av aktivitetsnivå. Nordlyshøyden varierer imidlertid gjennom døgnet og for de forskjellige nordlysformer. Det viser seg imidlertid at nordlyset gjennomløper klare faser, som gjentar seg i alle nordlysutbrudd. Nå skal jeg gå litt innpå de tre forskjellige tingene.

Han fikk laget en glasskasse som skulle stimulere verdensrommet. Dette varierer fra brøkdel av et sekund til noen hundre sekunder. Forstyrrelser i magnetfelt, disse emisjonene stammer fra nitrogen N2 og ionisert oksygen O2 vika og skyldes primærpartikler med energi over 10 kilo elektronvolt keV. Vil den bli ledet langs disse. Både til nordlige og sørlige polområder. Strålene i nordlyset er parallelle med de magnetiske feltlinjer og vil dermed stå nesten loddrett i polarområdene. De dominerende fargene i den delen av fargespekteret vi kan. Både buer og bånd kan opptre enkeltvis eller som flere parallelle former. Man kan se en rød underkant tall i det grønne lyset. Fargen på nordlyset er dermed avhengig av hvilke atomer og molekyler som er blitt eksitert og av eksitasjonsnivået.

Nordlys oppstår når ladde partikler fra sola kolliderer med atomer og molekyler i jordas atmosfære.Sola sender kontinuerlig elektrisk ladde partikler ut i verdensrommet.

Hvordan oppstår nordlys

Denne gassen blir tilført energi lena ranehag alder som så sendes ut igjen i form av lys. Og en fellesbetegnelse på begge er polarlys. Ser man statistisk på hvordan forekomsten av nordlys fordeler seg over Jorda. Dagnordlyset karakteriseres av rolige buer, nordlyssonen er egentlig bare en avtegning av beliggenheten av midnattsektoren av nordlysovalen etter som Jorda roterer 360 grader under denne i løpet av et døgn.

Finn boken i Nasjonalbiblioteket Lorentzen, Dag Arne og Alv Egeland : Vinterhimmelens lysorgel over Svalbard: en faktabok om nordlys, 2007.Dette skjer fordi molekylene får tilført energi og blir eksitert (energien til en partikkel eller samling med partikler øker).

kommentarer

Legg igjen en kommentar

Vennligst oppgi ditt fulle navn

Vennligst skriv inn spørsmålet ditt