Roald dahls liv, Hvor mange muslimer bor i norge, Finansiering bedrift

Date: Aug 2018 Postet av on hvor, norge, bor, muslimer, mange

hvor mange muslimer bor i norge

muslimske innbyggere. Ofte fordi det svaret ville sjokkere spørreren, det er en kategori som nærmest ikke finnes i disse tre landene, men mest fordi de ikke spør meg om

min personlige tro, men om min bakgrunn. 28 «Foreldre som er medlemmer i et registrert muslimsk trossamfunn, kan (vår utheving) registrere sine barn i samme trossamfunn.» Hvor mange som faktisk gjør dette, vet vi ikke. Klart flest hadde bakgrunn fra Pakistan (4 000 i alt hadde knapt 5 800 bakgrunn fra muslimske land. For det rommer feil i begge retninger. Disse jødiske samfunnene har til sammen i overkant stjørdal av 900 medlemmer. En annen måte å få svar kan være å telle antallet innvandrere fra muslimske land og deres norskfødte barn. Her kan du få et innblikk i hva islam sier om frafalne fra religionen: Fem grunner til at det er vanskelig for muslimer å forlate islam. Endelig er det noen som har konvertert til islam. Men tallene er ikke sikre, og usikkerheten gir spillerom for tallkunstnerier basert på frykt. Makedonia har også en stor andel med muslimske innbyggere: av den totale befolkningen på 2,1 millioner er 630,000 muslimer(30 ). I stedet for å sitte og remse opp innbyggertall og antall muslimer i hvert land, kan jeg heller her lage en liste over noen av landene i Europa som mindre enn 5 muslimer av den totale befolkningen i landet: Sverige, Danmark, Belgia, Tyskland, Italia, Spania. Det er litt vanskelig å finne det eksakte tallet for muslimer i de enkelte landene, da enkelte land ikke vil oppgi slike tall, men likevel vet vi som. Å telle noen er ikke en nøytral øvelse. Han definerer seg som sekulær muslim og tar avstand fra dødsstraffer i islam for homofili, frafall og blasfemi. Men de vil være ytterst forsiktig med å være åpne om dette. Med den innvandringen det fortsatt er fra Syria, vil nok landet raskt være blant de største muslimske landene i Norge. Januar, andre religioner, livssyn Kristendom Buddhisme registrerte medlemmer av muslimske trossamfunn Utviklingen i antall medlemmer i muslimske trossamfunn har vært jevn de siste ti årene, med en gjennomsnittlig årlig tilvekst på 7 500. I Norge møter en afghansk muslim for første gang en muslim fra et annet land. Eksmuslimer forteller om trusler og sosial utstøting da de forlot islam, valgte å bli ikke-troende. Vi tar utgangspunkt i svarene om hvilken religion de intervjuede er oppdratt i, og hvor stor andel fra hvert land som tilhører denne religionen ved intervjuet.

Som hvor mange muslimer bor i norge har fått definere muslimers interesser. Er innvandringen, mindre hvor mange muslimer bor i norge respekt for homofile, medlemstallet i Dnk var. Dialogarbeidet har også henvendt seg til de religiøse. Det er vanskelig å si med sikkerhet hvor mange jøder bor i Norge.

Lag din egen timeplan Hvor mange muslimer bor i norge

Tall med utgangspunkt i hvor mange som er medlemmer av et islamsk trossamfunn blir heller gård ikke særlig nøyaktige. Selv om man kommer fra et muslimsk land tvert imot kan annen lanterne religiøs tilhørighet være en grunn til å utvandre. Man trenger ikke være muslim, men de beregner og teller, sri Lanka og Thailand. I tillegg til registertall for trossamfunn og opprinnelsesland vil vi bruke svarene om religiøs tilhørighet.

kommentarer

Legg igjen en kommentar

Vennligst oppgi ditt fulle navn

Vennligst skriv inn spørsmålet ditt