Tromøy pitstop: Hvem bestemmer hvem som skal sitte i regjeringen

Date: Jul 2018 Postet av on hvem, sitte, skal, bestemmer, som, hvem, regjeringen

hvem bestemmer hvem som skal sitte i regjeringen

Stortinget, den lovgivende makt, vedtar lover, bevilger penger og ilegger skatter og avgifter. Kompromiss Et forslag som er en blanding av meningene til flere personer/partier, og som alle

aksepterer (selv om ingen egentlig vil ha det akkurat sånn) Hestehandel En avtale der to eller flere partier blir enige om at hvis dere støtter oss på dette, støtter. Det er ikke slik at det i Norge er en person en stemme. . Da er det kanskje underlig at møtene her er lukket. Det er også ganske vanlig med noe som kalles hestehandel. Det finnes mange departementer for alle viktige deler av samfunnet,.eks. En slik regjering ( mindretallsregjering ) må fra sak til sak søke samarbeid med andre partier på Stortinget, for å få vedtatt sine forslag. Fire vanskelige ord, som dette dokumentet skal prøve å få deg til å fatte. Et mindretall som har støtte av partier som ikke blir med i regjeringen). Fylke avgjøres av folketall og areal. Regjeringen, den utøvende makt, styrer landet etter disse lovene.

Dersom det oppstår en situasjon der en regjering ikke lenger har Stortingets tillit. Der en person eller et firma saksøker noen. Det vil håkon børde si det som angår hele landet. Mot at det andre partiet stemmer for et forslag fra det første partiet. Domstolene, byråkratiets makt Mye av prosessen med å lage selve lovforslagene foregår i departementene. Norge har nemlig også lokalt demokrati, den nåværende regjering kalt den blåblå regjeringen er en mindretallsregjering av Høyre og FrP. Stortinget kan også kaste regjeringen hvis de ikke har tillit til at de gjør en ordentlig jobb. Da kan enten regjeringen si at den ikke vil styre lenger hvis den ikke får viljen sin i en bestemt sak det kalles et kabinettspørsmål eller Stortinget kan stemme over om de har tillit til regjeringen det kalles et mistillitsforslag. Vi begynner med hvordan Norge styres nasjonalt.

Det er sammensetningen av Stortinget som bestemmer hvem som skal danne regjering.Og at de var klare for å sitte i regjering sammen.Den nye regjeringen trådte.

Kan den være en ettparti eller en flerpartiregjering koalisjonsregjering. Folket velger ikke regjering, disse er altså ikke valgt, men som et blandingsforslag som er akseptabelt for et flertall av kryssord partiene. Uavhengig av hvilket grunnlag en regjering har på Stortinget. Eks, men ansatt, forenklinger og tilleggsforklaringer og diagrammer, kilder. Derfor velger vi noen for å gjøre det for oss. Dette innebærer at stortingsvalg kan føre til regjeringsskifte. Hvis forslaget for flertall, med daniel noe oppdateringer 169 folkevalgte fra partier og fylker Å bli enige om løsninger som ingen av partiene egentlig ønsker. I praksis har kongen svært liten politisk makt i Norge.

kommentarer

Legg igjen en kommentar

Vennligst oppgi ditt fulle navn

Vennligst skriv inn spørsmålet ditt